Přes sto let již stojí v Trhanově zajímavý dům se slunečními hodinami na průčelí. V současné době ho však kryje lešení a patrná jsou tmavší místa na fasádě, již právě opravují.

Pro dům se vžil v Trhanově název ´chudobinec´ a říká se mu tak i nyní, třebaže se v něm nacházejí obecní byty. Pojmenování má svůj původ v dobách, kdy místní rodák, později věhlasný český lékař, profesor Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Josef Thomayer (23. 3. 1853) udělal počin, jímž se nesmazatelně zapsal do historie rodné obce.

Syn tamního zámeckého zahradníka totiž nikdy nezapomněl, z jakých poměrů vzešel. Nechal proto roku 1908 postavit na vlastní náklady ´chudobinec pro osoby nemocné, nezaopatřené a stářím sešlé´. O devatenáct let později, když už jeho život ohrožovala rakovina, věnoval dům rodné obci.

„V domě jsou čtyři obecní byty, každý má dva pokoje a bydlí v nich lidé starší 70 let. Plníme tak přání pana profesora Thomayera. Do domu je zavedený plyn, jímž se vytápí, takže senioři mají zajištěné teplo a hlavně pohodlí," říká starosta Ondřej Frei s tím, že dům už potřeboval vylepšení.

To sestává z opravy střechy a jejího nového oplechování, na jižní straně už jsou osazena nová dřevěná, na zakázku vyrobená eurookna a pokračuje výsprava poškozených míst na fasádě. Za lešením už je možné vidět, jak ´prokoukly´ sluneční hodiny.

„Počítali jsme s náklady oprav ve výši 700 tisíc korun, a myslím si, že tato suma bude stačit," uvedl včera Deníku starosta. Trhanovským přispěl na opravu památky 40 000 korunami Plzeňský kraj.

Podle slov starosty probíhají práce podle plánu. Historický dům postavený v novorenesančním stylu, zajímavý mimo jiné i svými slunečními hodinami, by se měl ukázat po opravách v plné své kráse již zanedlouho. Předpokládá se, že vše bude hotové do konce měsíce října.