Zaniklé obce na Domažlicku, po kterých dnes zbyly pouze zříceniny nebo vůbec nic, označují přímo na místě zelené tabule s českým a německým názvem.

V rámci pokračování tohoto projektu by se lokality měly označit česko–německými informačními tabulemi, které by obce, osady a samoty přípomínaly mapami, textem i dobovými fotografiemi.

„Označeno bylo již dvaapadestát zaniklých obcí. Chceme v tomto duchu pokračovat a hodláme na již pojmenovaných místech instalovat tabule, ze kterých by návštěvníci mohli přímo na místě zjistit informace, co tam kdysi stávalo a jak to vypadalo,“ sdělil Deníku předseda Svazku Domažlicko Libor Picka s tím, že historie příhraničníc obcí, které byly po druhé světové válce vysídleny, veřejnost zaujala. Zájem podle něj neprojevují jenom místní, ale i lidé z ostatních krajů.

Klenčí pod Čerchovem se snaží podporovat cestovní ruch a připravuje pro turisty programy, většinou spojené s návštěvami Čerchova, prohlídkou blízkých muzeí a představením tradičních řemesel. Rádi by ve spolupráci se Svazkem Domažlicko připomněli i přinejmenším jednu z mnoha skláren, které se v okolí kdysi nacházely.

„Tady v pohraničí je velká tradice sklářství, vždy byla. Chceme, aby cestovní kancelář, se kterou spolupracujeme, rozšířila program, aby zájemci mohli poznat i tuto část naší regionální historie,“ vysvětlil starosta Klenčí Karel Smutný a pokračoval: „Z toho důvodu jsme si vytipovali bývalou sklárnu na Křížové Huti, která je relativně dobře dostupná. Vede k ní pozemní komunikace, takže by se tam mohl dostat i autobus.“

Místo se nachází napravo od silnice vedoucí z Nemanic k Závisti. Křížová Huť stávala na mýtině v údolí Nemanického potoka pod svahy Starého Herštejna. Sklárna tam fungovala od počátku 18. století až přibližně do roku 1890, obývaná však byla až do konce druhé světové války.

Nyní se na místě nachází jen stromy a myslivecký posed. Zbytky po bývalé sklárně jsou v současnosti zcela zarostlé.

„Chtěli bychom, aby se v lokaci provedl archeologický výzkum, místo se vyčistilo a opět se tam umístily informační tabule o již neexistující sklárně,“ plánuje klenečský starosta.