V pondělí ráno proběhl v Domažlické nemocnici interní průzkum nárůstu počtu ošetřených nebo hospitalizovaných pacientů s respiračním onemocněním. „Zatím neuvažujeme o omezení návštěv na lůžkových odděleních. Přesto ale žádáme příbuzné a známé, u kterých se začínají objevovat příznaky počínající virózy nebo chřipky a kteří mají v úmyslu navštívit své nejbližší o ohleduplnost vůči těmto pacientům a případné zvážení své přítomnosti u nich,“ uvedla manažerka nemocnice Jana Barbora Boučková.

Epidemický práh se pohybuje asi mezi 1 600 až 1 800 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Na Domažlicku zatím tento limit nebyl překročen.V nemocnici i dalších zařízeních sledují data z Krajské hygienické stanice o výskytu akutních respiračních onemocnění. „V rámci prevence a kontroly virových respiračních infekcí je nutno dodržovat standardní opatření s důrazem na respirační hygienu, etiketu při kýchání, smrkání a kašli a také na hygienu rukou. U pacientů s chřipkou, pokud se objeví ve zdravotnickém zařízení, se provádí izolace zabraňující kapénkovému přenosu,“ popsala Boučková.

V Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem v Černovicích na Staňkovsku, který je určen pro osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí, v současné době neevidují zvýšený počet nemocných pacientů. „Prozatím v našem zařízení nepropukla chřipková epidemie u seniorů ani zaměstnanců. Věříme, že současné mrazivé počasí tento stav podpoří a budeme fungovat i nadále bez omezení,“ uvedl vedoucí sociálního zařízení v Černovicích Jaromír Jirka. Podobný stav je ve kdyňském Domu seniorů.

Nárůst chřipkových onemocnění pozoruje domažlický praktický lékař Petr Suastika: „Pacientů je o něco více než jich bylo v předminulém týdnu, nicméně to není až tak dramatické. Čekal jsem, že to bude horší. Myslím, že se situace po jarních prázdninách o něco málo zhorší.“

Klidněji je v ordinaci lékaře Stanislava Šebka v Horšovském Týně, kde v těchto dnech nezaznamenali zvýšený počet pacientů s chřipkovým onemocněním. „Zatím situaci zvládáme a nijak se neodlišuje od normálu. Lidé by v tomto období měli doplňovat především vitamín C a dbát na zvýšenou hygienu,“ radí horšovskotýnský lékař.