„Jde o jednu z alternativních tras, které jsou v okolí Domažlic plánovány," zmínil domažlický místostarosta Viktor Krutina. Tyto plány souvisí s blížícím se ukončením pozemkové úpravy v okolí města. Díky ní se budou moci budovat některá obecně prospěšná zařízení, například zmizí překážky, které brzdí budování zamýšlené cyklostezky z Domažlic do Luženic.

Rada města v polovině ledna zadala zakázku na vypracování aktualizace slepého výkazu výměr a rozpočtu projektanta a provedení autorského dozoru projektanta na zmíněnou stavbu propojky chrastavické cyklostezky s ulicí Na Hvízdalce za cenu 21 240 Kč bez DPH.