Letošní 27. ročník se bude konat 25. a 26. července v chovatelském areálu základní organizace v ulici Jindřicha Jindřicha.

„V sobotu dopoledne budou zvířata posouzena delegovanými posuzovateli, bez přístupu veřejnosti. Vzhledem k tomu, že letošní rok dosud příliš nepřeje kulturním a společenským akcím, i MěÚ v Horšovském Týně vydal s předstihem rozhodnutí o nekonání Anenské pouti, zvažovali jsme, zda výstavu pořádat. Nakonec jsme se rozhodli, že v tomto ročníku nebude součástí výstava ovcí a koz, a i doprovodný program bude výrazně zredukován,“ uvedl jednatel základní organizace Zdeněk Koczai.

K vidění bude zhruba 400 přihlášených zvířat, především králíci, drůbež a holubi. Po oba dny bude navíc k dispozici v samostatné expozici exotické ptactvo.

Co se týká doprovodného programu, sobotu doplní živá hudba s Anonymm Country. Hudební vystoupení na náměstí u zámku při Annenské pouti nebude, je tedy milým bonusem, že si návštěvníci budou moct užít vystoupení alespoň v rámci výstavy. Z té si mimo jiné můžeme odvézt i nějaké to zvířátko.