Početný soubor posluchačům zazpíval řadu známých koled, děti například zapěly Já malý přicházím koledovat. K uspořádaní koncertu pomohla nejen organizace Městského kulturního střediska Modrá hvězda, ale i místní farář Miroslav Kratochvíl z Římskokatolické farnosti. „Tímto jsme se pro letošek rozloučili s kulturou ve Kdyni,“ řekla ředitelka MKS Jana Podskalská. Doslova okouzleni byli i někteří návštěvníci. „Pro mě to bylo kouzelné. Obecně mám koncerty v prostorách kostela velmi rád. Má to totiž jedinečnou atmosféru,“ řekl Karel Novák z Domažlic, který podobné akce vyhledává. „Naposledy jsem si užil Chodský vánoční koncert,“ dodal.