Hodnocení činnosti se pak ujala jednatelka Vendula Jägerová.
„Největší akcí našeho spolku je turistický pochod Chodská bůta. Loňského ročníku se zúčastnilo kolem 800 lidí. Proto děkuji všem pořadatelům a podporovatelům za pomoc při této akci, která dostála svého dobrého jména. Další velmi zdařilou akcí byl Pohádkový les, kterého se zúčastnilo kolem 80 dětí. I tady děkuji všem, kteří pomohli," uvedla Jägerová a nezapomněla ani na snahu členů v místní moštárně, kde se vloni zpracovalo kolem 80 metráků jablek.

Schůze pokračovala hodnocením hospodářky Jaroslavy Šteflové, která seznámila členstvo s hospodařením spolku a rovněž poděkovala obsluhám stánků při akcích spolku.

Další zprávu přednesl Otto Pech za revizní komisi, který přítomné obeznámil se vším, co se podařilo vybudovat a nakoupit za celou dobu trvání spolku.
„Jsou to nemalé hodnoty, na které může být spolek pyšný," řekl v závěru Pech.

S prvním příspěvkem do diskuze přišel starosta obce František Jílek, který zasvětil zahrádkáře do plánů obce v oblasti bio odpadu a jeho svozu.

„Za tímto účelem nakoupila obec nákladní automobil a pět kontejnerů, které budou rozmístěny po obci a obec zajistí jejich odvoz do kompostárny, která bude pro naši obec v sousedních Pocinovicích," řekl starosta a nezapomněl zahrádkářům za jejich práci poděkovat.
Slovo si vzali i zástupci místních myslivců, hasičů, a sportovců.

Poslední se do diskuze přihlásil Václav Řežábek z Klubu českých turistů Přeštice, který popřál hodně zdaru především Chodské bůtě a za přeštické turisty přinesl i malý dárek – knihu o přeštickém kostele.
„Jsme ve Lhotě rádi a už se těšíme na další pochod, který má vždy výbornou organizaci," pronesl Řežábek.

Bonbónkem členské schůze zahrádkářů měla být cestopisná přednáška Jaroslavy Wollerové na téma Čína. Lektorka však onemocněla a z přednášky se omluvila.

Jedna z největších akcí zahrádkářů Chodská bůta, se letos uskuteční už po devětadvacáté, a to 21. května.

Autor: Milan Zajíc