Náš region hostil 24. září ženy a muže, kteří svůj život zasvětili hasičině a jsou členy Klubů zasloužilých hasičů v různých místech Plzeňského kraje.

Jejich návštěva na Chodsku byla započata prohlídkou Kozinova statku v Újezdě s následnou zastávkou nad obcí na památném vrchu Hrádek, kde stojí pomník věnovaný památce chodského rebela.

Poté je čekal oběd a jednání Aktivu zasloužilých hasičů Plzeňského kraje v úžasných prostorách historického sálu restaurace U Svatého Jána v Trhanově. 

Místa pro setkání vybrali cíleně

Místa na Domažlicku, jež zasloužilí hasiči z celého kraje navštívili, nebyla vybrána náhodou.

„Chodsko si v letošním proce připomíná 320 let od popravy bojovníka za chodská práva Jana Sladkého Koziny, který byl popraven v Plzni," uvedl mimo jiné vedoucí Klubu zasloužilých hasičů Chodska Václav Marian s tím, že právě Trhanov je spjat s Kozinovým osudem z důvodu, že ho na šibenici poslal majitel zdejšího zámku Lamingen, lidmi zvaný Lomikar.

Setkání zahájil starosta okresního sdružení hasičů Václav Kalčík, který přivítal jmenovitě vzácné hosty.

„Jsem velice rád, že vás mohu uvítat v naší obci Trhanov, v krásné stylové restauraci, kde se sešla společnost zasloužilých dobrovolných hasiček a hasičů včetně vedení krajského i okresního. Vybrali jste si dobré místo, přál bych si, aby se vám u nás líbilo a z vaší návštěvy jste měli dobrý pocit. Na závěr bych vám rád popřál úspěšné jednání při vašem setkání, dobré jídlo i pití a také příjemné setkání s chodskou muzikou," popřál všem trhanovský starosta Ondřej Frei.

„Naše členská základna má 6 783 členy, jsou organizováni ve 129 sborech. Okresní sdružení zajišťuje podobné akce, jaké pořádáte ve vašich okresech. Máme však i Chodskou veterán ligu, která vyvrcholí 10. října na městském stadionu v Domažlicích," uvedl ve svém příspěvku okresní starosta hasičů Václav Kalčík poté, co přítomné seznámil s Chodskem, jeho rozdělením na Horní a Dolní Chodsko i zmínil specifika a rozdíly obou částí včetně jejich zajímavé historie.

Hasiči během jednání uctili památku zesnulých kolegů, jejichž jména přečetl vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů Plzeňského kraje Oldřich Zajíček. Poté seznámil přítomné, konkrétně šest desítek zasloužilých hasičů a 13 hostů, s prací Aktivu od předchozího krajského setkání, které se konalo loni 23. října v Manětíně.

Zdroj: Youtube

Krajský starosta hasičů také chválil

Hodně důležitých informací se dozvěděli účastníci sešlosti od starosty Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje.

„Rád bych vám popřál krásný den, který se už od rána dobře vyvíjí a dnešní sezení nám určitě nebude připadat jako promrhaný čas," promluvil k zasloužilým kolegům Jan Majer, jenž spočinul v čele krajského sdružení letos v dubnu.

„Na počátku léta, 6. června, se konalo v Praze setkání zástupců okresních sdružení s ministrem vnitra Milanem Chovancem. V podvečer byli krajští starostové přijati premiérem Vlády České republiky Bohuslavem Sobotkou v Kramářově vile. Pochopitelně se hovořilo hlavně o penězích, protože je to skutečně záležitost, která nás trápí. Ventilovali jsme tam, co všechno je potřeba a jakým způsobem je to financováno. Přesto se peněz nedostává. Jednání byl předobraz toho, co se vyvíjelo na celorepublikovém pátém sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 4. a 5. července v Pardubicích. Záměrem Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru je v roce 2016 navýšit peníze, to je zvýšit dotaci pro obce na jednotky sborů dobrovolných hasičů na 100 milionů korun, letos to bylo pouze 60 milionů. Dále prosazují zavedení nové dotace na automobily a opravy hasičských zbrojnic, což nikdy předtím nebylo, v celkovém objemu 300 milionů korun," informoval mimo jiné Majer, který také ocenil letošní nebývalou pozornost a vstřícnost vládních činitelů i jejich účast na celorepublikovém sjezdu dobrovolných hasičů.

Jak byli hasiči u nás spokojení

Zajímalo nás, jak se účastníkům líbil dosavadní průběh setkání, hlavně pak dopolední návštěva Kozinova statku i Hrádku, a zda již tato místa někdy navštívili.

„Co mohu říci za sebe, jsem spokojený. Na dnes navštívených místech jsem ještě nikdy nebyl, spíše jsem jezdil do Domažlic a pak na druhu stranu od nich. Na téhle straně Chodska jsem byl předtím jen jednou, když jsem projížděl přes Klenčí do Německa. Domažličtí připravili pěkný program," uvedl Deníku zasloužilý hasič Zdeněk Albl, starosta SDH Štěnovický Borek.

„Moje mateřská organizace je Sbor dobrovolných hasičů Žichlice v okrese Plzeň-sever. Na Chodsku už jsem byl několikrát, ale na Kozinově statku v Újezdě naposledy v době, kdy mi bylo 13 let. Líbilo se mi, že paní, co tam tehdy hovořila, tam mluví pořád. Dneska je mi jednasedmdesát, takže je to hodně let, co jsem na statku byl, ale její hlas jsem si zapamatoval," vzpomínal Miroslav Plaščiak na dlouholetou průvodkyni statkem Marii Rojtovou – tetu Madlenouc. Dodal, že na Chodsko jezdí rád: „Oběd byl vynikající a program také – vše na úrovni, prostě pohoda, kterou už my zasloužilí hasiči potřebujeme."

Ta pravá pohoda však přišla až o chvilku později, kdy hasičům zahrála dudácká muzika v čele s Antonínem Konrádym, s níž si hasiči velmi rádi zazpívali.

„Končilo se někdy v půl páté," prozradil včera okresní starosta hasičů Kalčík.