Rada města schválila zakázku projektantovi dopravních staveb na jeden z přípravných kroků. „Jde o vypracování podkladů pro výběr dodavatele na opravy Waldhegerovy ulice v úseku od křižovatky u vjezdu do areálu jezdeckého oddílu TJ Start ke kapli svaté Anny," upřesnil domažlický starosta Stanislav Antoš.

Stavební práce by měly být hotovy tak, aby skončily nejpozději před termínem konání letošních Chodských slavností - Vavřinecké poutě, kdy je silnice nejintenzivněji využívána. „Za dlouhá léta používání je komunikace narušená, běžné opravy jsou nerentabilní. Bude se proto opravovat v celé šířce povrchu," dodal starosta.

Slavnostní předání stříbrné medaile města Domažlice japonské oštěpařce Haruce Kitagučiové.
Oštěpařka Haruka Kitagučiová převzala medaili Domažlic. Mám ráda pivo, přiznala

V letošním roce se dá očekávat rekordní návštěvnost, jelikož půjde o jubilejní, 70. ročník slavností.