Nejprve v informačním centru CzechTourism na Staroměstském náměstí proběhla tisková konference, na které do chodské metropole zvali ředitel MKS Kamil Jindřich, senátor Jan Látka a místostarosta Stanislav Antoš.

Ochutnávku z připravovaného programu si pak užili návštěvníci Valdštějnské zahrady, kde pod senátorskou záštitou Jana Látky vystoupil Národopisný soubor Postřekov.

Na každém voze vznikla škoda za 15 000.
Nedodržení vzdálenosti způsobilo dopravní nehodu