Letos návštěvníci nenavštíví žádnou z pěti scén, natož tradiční jarmark. O zrušení stánkového prodeje rozhodli domažličtí radní na 55. schůzi konané 26. května.

„Stánky a pódiové pořady s hledišti s neomezeným přístupem se vyznačují desítkami tisíc návštěvníků. I kdyby vláda neomezila velké festivaly a platila by jen obecná ustanovení, rozestupy dva metry, počet osob na jednom místě a další, tak by to uskutečnit nešlo. Nic z toho prakticky nelze dodržet,“ uvedl místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Chodské slavnosti ale mají své nezastupitelné místo. Proto radní schválili náhradní řešení, a to navrženou koncepci z místního MKS.

„Chodské slavnosti prošly za více než šest desítek let mnoha etapami a jejich podoba se měnila. Proč tedy neuspořádat ročník, který bude formálně vybočovat? Nebylo by to poprvé. Intenzivně jednám s mediálními partnery a společně s našimi techniky a se zástupci folklorních souborů hledáme způsoby, jak nejlépe využít sociální sítě a informační technologie. Budou připravována celostátní vysílání rozhlasu a některých televizí, zatím neoficiálně nazvána jako „chodský víkend“,“ popsal novou podobu letošních slavností Kamil Jindřich. Spočívá to tedy v natočení pořadí s účinkujícími domažlického regionu. Výsledek se pak představí milovníkům folkloru nejenom on-line. Zároveň tak Chodsko vyšle svůj folklor doslova do celého světa.

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť jsou souborem různých aktivit, společenských akcí, koncertů, představení, ale i církevních záležitostí. Věřící si kupříkladu rozhodně nechtějí nechat vzít pouť na Vavřineček, kde se po krojovaném průvodu koná bohoslužba.

"Pout se samozřejmě konat bude, ve smyslu bohoslužby na Vavřinečku a budeme muset se přizpůsobit zákonům a pravidlům, které budou pro danou dobu platit. Zatím si to ale v konkrétní podobně představit neumíme. Budeme reagovat na aktuální vývoj situace a rozvolnění," uvedl domažlická farář Miroslaw Gierga.

Stejně tak nelze odhadnout, co se bude v době Chodských slavností dít na náměstí jako takovém. "Očekáváme, že setkávání lidí v době slavností zcela nezanikne, ale budou se týkat převážně místních. Ovšem všichni, kteří do Domažlic rádi každoročně jezdí, jsou tu stále vítáni. Nicméně v zájmu všech v průběhu celého léta by sociální kontakt mezi lidmi měl být přiměřený k nařízeným hygienickým zásadám," doplnil Antoš po jednání radních.