Uzavírka na tomto místě potrvá do 27. dubna.

Při následné úpravě povrchu komunikace bude křižovatka pod Chodským hradem upravena do podoby kruhového objezdu.