Třetí ročník CHNHL si letos zároveň střihne premiéru i na Klatovsku. Kde vznikl nápad soutěžit v noci, prozradil předseda CHNHL Petr Lešek. „S tradicí nočních soutěží na našem okresu jsme začali už před pěti lety ve Štítarech. Setkali jsme se s velkým zájmem družstev a tehdy začal vznikat nápad založit hasičskou ligu, složenou výhradně z nočních soutěží. Jedním z důvodů, proč „útočíme“ v noci, je také fakt, že většina týmů je již zapojených například do seriálu soutěží O pohár Hořiny nebo Západočeské hasičské ligy. Chtěli jsme jednak vrátit na Domažlicko kvalitní požární sport, navázat na kdysi zaniklou Chodskou hasičskou ligu a zároveň nijak nenarušit program družstev zapojených do jiných, již zmíněných projektů.“

Liga zahrnuje pět kol. Do jejich pořádání se zapojuje řada obcí. „Loni se liga rozrostla o Sbor dobrovolných hasičů Nové Sedliště. Letos zažádal o pořádání jednoho z kol SDH Mochtín, který nahradí hasiče z Oprechtic, takže si odbudeme premiéru i na Klatovsku,“ pokračoval Lešek s tím, že prioritu kladou především na kvalitu organizace a dobré zázemí pro diváky i závodníky. Především pro ně je soutěž specifická. „To můžu potvrdit sám jako soutěžící. Každé družstvo se s těmi podmínkami vypořádává po svém.“ Petr Lešek dále zmínil i specifika bezpečnosti, jakými jsou mezery mezi půlspojkami hadic či minimální stanovené osvětlení. Loni se navíc povedlo ligu doplnit o třetí kategorii, vedle mužů a žen je to PS 12. Soutěžit přijíždějí družstva z Tachovska, Klatovska, Plzně -sever, Plzně -jih a hlavně z Domažlicka. Jen za rok 2018 se jich zúčastnilo 38. Další kolo po sobotním zahájení následuje 15. 6. v Mochtíně.