Celá akce, týkající se oprav litinových křížků byla rozdělena do dvou etap. V etapě první došlo k opravení celkem dvou litinových křížků a v té druhé se zrealizovaly opravy třech zbývajících. Jeden z nich se obnovil nedaleko obce Loučim, další z nich přímo na kraji Chodské Lhoty.

V Pelechách se oprava týkala hned dvou křížků. První z nich stojí naproti místní hospodě, ten druhý u kaple Panny Marie. Poslední z pětice renovovaných litinových křížků najdeme cestou ve směru od Chodské Lhoty směrem na Štefle v zatáčce.

Celková částka za realizaci oprav pěti litinových křížků v Chodské Lhotě a okolí činila přes 140 tisíc korun.

Celková částka realizace oprav zmíněných litinových křížků se vyšplhala na částku 144782 korun. Na obnovu těchto drobných sakrálních staveb získala obec Chodská Lhota účelovou dotaci v rámci programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje.“ V obou etapách oprav se jednalo o částku 50 tisíc korun, celková výše poskytnuté dotace činila tedy 100 tisíc korun. Zbylou část peněz, částku 44782 korun zafinancovala přímo obec Chodská Lhota sama.