„Chtěli jsme, aby ve studánce bylo víc vody. Tak jsme její okraje zvedli o šichtu žulových kamenů,“ vypráví chodovský starosta Jan Etzl. Jenže krátce poté, co zedník svoji práci dokončil, navštívil stejné místo neznámý vandal a právě dokončené dílo rozkopal. „Je mi to líto, protože veškerá práce přišla vniveč,“ říká starosta.

Přes problémy s vandaly však v Chodově rezignovat nehodlají. „Budeme to muset opravit a doufat, že už to znovu neudělá,“ dodává starosta. Místo se studánkou je totiž součástí unikátního křemenného valu, na který chtějí do Chodova lákat turisty.