Dva a půl milionu korun, to byla suma, již měla Obec Chodov zaplatit do konce tohoto roku za zateplení a výměnu střešní krytiny na budově základní školy, jež přišly na sumu 3 218 005 korun. Koncem minulého měsíce bylo zřejmé, že Chodovští nemohou tomuto závazku dostát, neboť na účtu obce měli v té době zhruba 600 000 korun, přičemž polovinu uvedené částky obec potřebuje k hrazení výdajů na provoz do konce kalendářního roku.

„Na opravu střechy bylo v rozpočtu 1,7 milionu, ve skutečnosti bude stát o zhruba 100 tisíc korun více. Na zateplení jsme v rozpočtu vyhradili sumu půl milionu korun, i to bude dražší, budeme muset vynaložit o 1 milion korun více," konstatoval začátkem října starosta Jan Etzl.

V té době již věděl, že náklady za rekonstrukci školní budovy musí obec do konce roku zaplatit. V době, kdy koncem října zasedali chodovští zastupitelé, přitom zbývalo doplatit za rekonstrukční práce 2,2 milionu korun.

„Rozhodli jsme se, že si tuto částku vypůjčíme. Zastupitelstvo obce souhlasilo s přijetím bezúročné finanční půjčky na dofinancovaní zateplení a opravu střechy budovy Základní školy Chodov. Půjčku obci poskytne inženýr Oldřich Kovařík, který prováděl zateplení," vysvětlil chodovský starosta s tím, že podobnou půjčku si obec nevzala poprvé.

„Už jsme takto v minulosti postupovali, neboť nám podnikatelé vyšli vstříc. Naše obec je malá, tudíž má omezené finanční možnosti, proto namísto, abychom si brali úvěr, vše řešíme půjčkou. Je to pro nás takto jednoznačně výhodnější, než kdybychom platili procenta úroků nějaké bance," vysvětluje starosta Etzl.

Situace s chybějícími 2,2 milionu není tak horká, jak vypadá.

„Něco nám ještě vrátí jako dotaci stát, protože jsme museli všechno nejprve zafinancovat a jsou to pro nás obrovské peníze. Na zateplování činil rozpočet včetně daně 1 milion a 440 057 korun. Způsobilé výdaje, z nichž je vypočteno pět procent dotace od Státního fondu životního prostředí, činí 925 242 koruny, takže obec obdrží od Státního fondu životního prostředí 46 262 koruny. Další finanční pomoc máme ze strukturálních fondů, kde se nám podařilo získat dotaci ve výši 85 %, v penězích je to suma 786 446 korun," podotýká starosta.

Obec si s místním podnikatelem domluvila pro ni výhodné podmínky půjčky.

„Půjčka je uzavřena na dobu do 30. června 2017. Obec bude od 1. ledna příštího roku splácet minimálně 100 000 korun měsíčně, a pokud jí to finanční možnosti dovolí, bude platit i více. Předpokládáme, že až nám proplatí dotaci, peníze podnikateli poukážeme a zbytek doplatíme dle dohody o půjčce," vysvětluje starosta.

Zajímalo nás, proč byl podnikatel ochotný přistoupit na bezúročnou půjčku.

„Jsem chodovský rodák a beru to jako svoji povinnost pomoci své obci, když to potřebuje," odpověděl Deníku Oldřich Kovařík.