Za přítomností dobrovolných hasičů z okolních sborů i poněkud vzdálenějších zástupců z bavorského FFW Hocha se první únorový den uskutečnila Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov.

Pro ty byl dle zaznamenaného dění rok se 13 na konci úspěšný. Ve velké míře se starali o techniku, uspořádali tradiční Hasičský bál a nezapomněli na práci s hasičskou omladinou.

„Od měsíce února se začal scházet v hasičárně kroužek mladých hasičů, který vede Milan Mathauser. Tentýž měsíc došlo také k prvnímu ostrému výjezdu našich hasičů. Byli povoláni k požáru sazí a zakouřené půdě trhanovského zámku. Poplach byl vyhlášen 11. února ve 12:27 hodin. Naše jednotka vyjela ve 12:37 a vrátila se na základnu ve 13:30 hodin. Premiéru měla naše nová stříkačka Evelína a spolu s ní vyjel i náš Renault Trafic. Zásahu se zúčastnilo osm hasičů. Dále jsme se v měsíci únoru zúčastnili výroční schůze hasičů-kamarádů v bavorské obci Hocha. Našim zástupcům se na ní velice líbilo a vrátili se v pozdních nočních hodinách," zrekapituloval loňské únorové dění starosta sboru Petr Mleziva.

Chodovští hasiči loni v březnu uspořádali pro děti z obce i okolních vsí karneval. Třetí měsíc v roce věnovali také pozornost údržbě techniky.

„V dubnu se nositelé dýchací techniky zúčastnili v Horšovském Týně cvičení se zaměřením na vyhledávání osob v zakouřených a neznámých prostorách. Naši hasiči si vyzkoušeli, jak je náročné prohledávat s dýchací technikou neznámé a zakouřené prostory v budově. Naši dva strojníci – Robert Ondruch a Ondra Štibr – se zúčastnili pětidenního školení strojníků v Třemošné. Poslední den v dubnu se naši hasiči zúčastnili přípravy a stavění máje," poznamenal starosta sboru.

Na valné hromadě se hovořilo také o zásahu, jehož si vyžádal silný vítr.

„V neděli 8. srpna jsme poskytovali technickou pomoc mezi Trhanovem a Klenčím,kde došlo následkem větru k pádu stromů na silnici. Při příjezdu na místo jsme zjistili, že mezi dvěma polámanými stromy zůstala uvězněná vozidla," vzpomíná Mleziva na zásah, jehož se spolu s dalšími sedmi členy sboru zúčastnil.

Počátkem srpna byli chodovští hasiči povoláni k požáru stohu v Újezdě. Po příjezdu na místo se však dozvěděli, že se stoh nedá zachránit a nechá se shořet.

V září se Chodovští zúčastnili cvičení v Německu i výcviku práce s pěnou na skládce v Lazcích.

„Ve čtvrtek 24. října nám byl vyhlášen v 10:57 hodin požár výškové budovy v obci Havlovice. Tam jsme se dozvěděli, že se jedná o bývalý hotel na Valše, kde byl již přítomnými profesionály z Domažlic uhašen malý oheň v jednom pokoji. Byli jsme posláni zpět na základnu, aniž bychom se zúčastnili hašení," připomněl.

V měsíci listopadu se chodovští hasiči zúčastnili několika soutěží. „Nejdůležitější z nich byla noční soutěž v Pocinovicích. Jedno z družstev obhájilo loňské a předloňské prvenství a získalo pro sbor pěkný putovní pohár," kvituje úspěch starosta sboru.

V Chodově, stejně jako v jiných menších obcích, nemohou hasiči chybět při jakémkoliv dění. I proto se podíleli na rozsvícení vánočního stromu.

To je jen malý výčet událostí, které při valné hromadě zmínil starosta chodovských hasičů.

„Chtěl bych poděkovat přítomnému starostovi obce Janu Etzlovi za jeho podporu hasičského sboru v Chodově a panu Eduarovi Šlefrovi za jeho fotodokumentování života našeho sboru. Dále bych chtěl poděkovat hasičkám a hasičům za jejich práci a popřát jim i jejich rodinám hodně zdraví a úspěchů v tomto roce," zakončil Mleziva svůj projev na valné hromadě.