„Dostaneme od CHKO peníze na údržbu. Musíme udělat postřiky, vybudovat naučnou stezku. Letoš už jsme investovali sto sedm tisíc korun,“ říká starosta Chodova Jan Etzl s tím, že uvedené peníze obdrželi na úpravu skal, která se dělá formou brigád.

„Vím, že zastupitelstvo o to usilovalo dlouho. Někdo ve vsi si myslí, že je to zbytečné, ale já mám dojem, že pokud tu máme takovou zvláštnost, tak proč toho nevyužít,“ říká obyvatelka Chodova Marie, která si nepřála publicitu.

„Křemenný val, který je v Chodově přístupný, byl během posledních dvou let upraven pro návštěvy veřejnosti. Val tvoří pásmo křemenných žil, které se táhnou od Bělé nad Radbuzou prakticky až k Folmavě. Jeho vzácné ´výchozy´ jsou vyvinuty právě v Chodově,“ říká Barbora Nováková ze Správy CHKO Český les.

Chodovští mají s CHKO podepsanou smlouvu o péči.

„Plán péče platí do roku 2023. Zastupi­telstvo je spokojené, že se po letech podařilo záměr prosadit. Předpokládané náklady 300 tisíc korun nám budou hrazeny. Oblast má rozlohu kolem hektaru, bylo by pěkné tam v budoucnu vysadit například kavkazské kozy, které by se postaraly o vypasení prostoru a ještě by byly atrakcí,“ říká starosta Etzl s tím, že největší práci dalo při úklidu skal odvezení černých skládek a odstranění náletů a tlumení ostružiníku