Pouhé tři třídy má malotřídní Základní škola v Chodově, do níž docházejí žáci 1. až 5. ročníků ze tří spádových oblastí, jimž jsou obce Chodov, Trhanov a Pec. Zřizovatelem této školy je Obec Chodov.

Za poslední roky doznala školní budova určitých změn, ale na ty největší právě čeká.

„Potřebujeme udělat novou střechu a při té příležitosti bychom rádi budovu školy také zateplili," říká starosta Chodova Jan Etzl.

Chodovští jsou si vědomi, že by tyto práce nemohli utáhnout ze svého rozpočtu, a proto požádali o dotace.

„Od Plzeňského kraje již máme dotaci na opravu střechy 250 000 korun," pochvaluje si starosta s tím, že celkové náklady na opravu střechy budou zhruba čtyřnásobek přidělené dotace.

Co se týče zateplení školní budovy, obec požádala o dotaci z Operačního programu životního prostředí.

„Zateplení školy by nás mělo stát půl druhého milionu korun, přičemž dotace by mohla činit téměř devět set tisíc korun," předesílá Etzl.

„Zatím jsme zaregistrovaní, ale o přidělení dotace se bude rozhodovat až poté, co vše podepíše pan ministr," vysvětluje starosta Chodova.

V obci nepočítají s tím, že by se do renovace školní budovy pustili již letos.

„Musíme počítat s tím, že bude potřeba lešení. Proto bychom chtěli střechu i zateplení budovy dělat bezprostředně po sobě. Vždyť jen postavit a zbourat lešení nás může stát až dvě stě tisíc korun, chtěli bychom vše zvládnout při jednom lešení," vysvětluje snahu obce o úspory nákladů starosta Etzl.

Jan Etzl, starosta Chodova.
„Jestli jsme byli se žádostí o dotaci na zateplení školy úspěšní, se dozvíme nejdříve v srpnu."