Přejít z jedné strany domažlického náměstí na druhou bývá v exponovaných časech problém. Chodci se musí proplétat mezi parkujícími auty a doufat, že se prosmyknou mezi projíždějícími vozy v obou směrech.

„Zvlášť odpoledne je docela umění přejít třeba hned z Alejí k prodejně Albert," říká Andrea Hlavoňová a pokračuje: „Auta jezdí v obou směrech a málokdo zastaví, aby pustil chodce."

„Řada chodců si vynucuje přednost, protože se domnívá, že přechází komunikaci v pěší zóně. Není tomu tak, ta byla na náměstí zrušena v roce 2000," upozorňuje velitel městské policie Radovan Plšek. Na náměstí však úplně chybí přechody pro chodce.

„Jeden je u pošty a další až pod branou," připomněl Milan Ježek. „Chodec je povinen dát přednost vozidlům. Musí se rozhlédnout a pak přejít," dodává Plšek.

Strážníci se na náměstí setkávají s drobnými kolizemi. „Zaznamenali jsme i střet chodce a auta, které vycouvávalo z parkovacího místa. Častější jsou lehké střety dvou aut," konstatoval velitel domažlických strážníků.

Při obsazení parkovacích míst někteří řidiči parkují i kolmo k parkovacím stáním (podél průjezdní komunikace). „V těchto místech mohou poutze zastavit na nezbytně nutnou dobu – pro složení a naložení nákladu či vystoupení a nastoupení osob. Stání nad tuto nezbytně nutnou dobu je přestupek a my jej postihujeme," připomíná Radovan Plšek.

Navíc auta stojící na těchto místech blokují bezpečný výjezd vozidel vycouvávajích z parkovacích míst.

„Na začátku 90. let byl na náměstí omezen provoz. Byl do něj zákaz vjezdu, směli do něj vjíždět jen zásobovací vozy," připomíná místostarosta Karel Štípek.
Později byla auta na náměstí opět vpuštěna. „Byla omezena jejich tonáž, zavedeny parkovací automaty a karty," popisuje místostarosta.

Letošní rozpočet města počítá s příjmy z parkovného ve výši 5,2 milionu korun. Pro městskou pokladnu je tak tento příjem nezanedbatelný.

„Hledáme cestu jak zajistit bezpečnost chodců. Zkusili jsme prosadit úpravu pro přecházení v prostoru před kostelem, kde se často konají kulturní akce, trhy a podobně," popisuje starosta Miroslav Mach.

„Střetávají se zde zájmy obchodníků, provozovatelů kaváren, občanů bydlících v této lokalitě, památkářů, policistů i hasičů," konstatoval Mach. „Pokud bychom pro dopravu úplně náměstí uzavřeli, víme, že z něj zmizí život a stane se z něj mrtvá zóna," říká starosta.