Osm dětí z kdyňské farnosti, čtyři děvčata a čtyři chlapci, tam přistoupilo ke svému prvnímu svatému přijímání a přijalo tak poprvé svátost oltářní.

„Stalo se tak na Svátek Těla a krve Páně. K přijetí této svátosti je připravoval kdyňský vikář Miroslav Kratochvíl, který také sloužil tuto mši svatou. Navzdory deštivému počasí si tento slavnostní okamžik nenechala ujít velká část věřících," popsala Martina Matějková z Loučimi a připojila poděkování vikáři Kratochvílovi, který se dětem osm týdnů intenzivně věnoval, Jaromíru Tipplovi, který je učí náboženství a také všem hudebníkům a zpěvákům, kteří obřad obohatili svým zpěvem a hrou na nástroje.