Už pátým rokem přijeli v prvních záříjových týdnech nově nastoupivší gymnazisté z Chebu na integrační kurz na táborovou základnu Srub na Babyloně.
„Cílem třídenního pobytu studentů prim a prvních ročníků čtyřletého cyklu je urychlení vzájemného poznání mezi sebou i třídním profesorem,“ přiblížil účel akce autor programu a každoroční koordinátor zážitkového výletu Alexej Kokorev.

Podobné akce k stmelení pracovního týmu pořádá řada firem. Vloni se na Babyloně chebská škola střídala s vrcholnými manažery velké telekomunikační firmy.

Během devíti dnů se v lesním areálu za Babylonem vystřídalo 33 studentů prvního ročníku a 62 primánů. V minulých letech na Domažlicko přijíždělo až 140 chebských gymnazistů.

„V programu se střídají psychicky náročnější prvky s odlehčenějšími, fyzické aktivity s uměleckými, venkovní s činností uvnitř srubu,“ popsal profesor z Chebu.

Účastníci kurzu absolvovali například půldenní hru Den trifidů, jejímž základem je rozdělení skupiny na slepé a vidící, kteří za ně zodpovídají. K prohloubení vzájemné komunikace sloužil i landart ve skupinách (tvorba uměleckých děl z přírodnin v krajině) a facepainting (kreativní malování na obličej spolužáka speciálními tužkami). Program není stoprocentně připraven dopředu. Varianty se přizpůsobují charakteru skupiny účastníků.
„Když jsem se připravoval na vůbec první kurz před pěti lety, zabrala mi celá příprava několik týdnů,“ zavzpomínal tvůrce programu.
Pro některé studenty akce přináší nejen bližší seznámení s novými spolužáky, ale i do té doby neznámé zážitky. „Jízdu lokálkou nebo spaní v chatkách v lese mnozí před konáním kurzu nepoznali,“ konstatoval Alexej Kokorev.

„Na tento výlet jsem jel s představou, že poznám třídu tak, jak už nikdy nebudu mít šanci je poznat,“ uvedl student 1.E Libor Musil a pokračoval: „Překvapilo mě, jak moc lidi mohou být otevření, i když se znají teprve krátkou dobu, a také to, kolik legrace a zábavy se zde dalo zažít.“
Chebské gymnazisty přivedlo do sto kilometrů vzdálené lokality vhodné prostředí a ochota provozovatelů Srubu. „Po celou dobu nám manželé Němcovi vychází maximálně vstříc. Také díky tomu nemáme potřebu místo konání kurzů měnit,“ dodal závěrem organizátor.