Vyhlásila totiž další ročník programu Fond kulturního dědictví. Program mohou využít nestátní neziskové organizace, účelová zařízení církví, farnosti a obce.

„Nejde nám pouze o samotnou fyzickou opravu památky, ale chceme také podpořit obyvatele v objevování historie místa, kde žijí, v navazování nových vztahů mezi sebou a upevňování těch stávajících. Tomu by společná oprava a následné oživení drobné památky lokálního významu měly napomoci," říká manažerka programu Lucie Voláková.

Program nese podtitul Darujme památkám nový příběh a vybízí k opravám a obnově kapliček, božích muk, pomníčků, volně stojících soch, smírčích křížů, mohyl a dalších.

„V letošním ročníku Fondu kulturního dědictví chceme část prostředků věnovat také na obnovu drobných židovských památek, například náhrobků," dodává Voláková.

Co musejí udělat ti, kteří mají o peníze z programu zájem? Na internetových stránkách http://www.nadacevia.cz/fond-kulturniho-dedictvi/ si mohou stáhnout formulář žádosti o grant, dále prohlášení k památce a pozemku a také formulář rozpočtu.

Nadace Via přijímá žádosti o uvedený grant až do 7. března. Vaše dotazy ráda zodpoví Lucie Voláková na telefonním čísle 777 221 643, či prostřednictvím e-mailu na adrese:  lucie.volakova@nadacevia.cz.

Žádostmi se bude po uvedeném termínu zabývat hodnotící komise.

„Výsledky zveřejníme v polovině dubna, úspěšní žadatelé budou mít poté rok na to, aby svůj projekt převedli v život," zakončil informace k získání grantu Zdeněk Mihalco.