V Domažlicích je několik objektů, které chátrají a lidé na ně často upozorňují. Kromě hotelu na Vavřinečku obyvatelé poukazují na bývalou textilní továrnu ve Vodní ulici, čili poblíž centra. Firmu na domácí výrobu tkanic založil v roce 1848 Jiří Královec. Ve třicátých letech minulého století se o továrně hovořilo jako o největší svého druhu v Čechách.

Po únoru 1948 byla znárodněna a sloužila jako velkosklad oděvů. Areál po sametové revoluci sice dostal zpátky původní majitel, nicméně se o něj nestará, žije v zahraničí a továrna chátrá. Zájem o ni má město, jednání o koupi trvají již několik let. „Objektu se říká Kralovcojc továrna a za starého Rakouska i v meziválečném období se zde vyráběly tkalouny, tkaničky, prýmky a obdobné zboží. Svého času to bylo svého druhu největší továrna v monarchii. V osmdesátých letech minulého století sloužila jako sklad textilu a od listopadového převratu je prázdná. V současnosti jsme s majitelem, který žije po většinu času v zahraničí, domluveni na koupi. Zastupitelstvo vyjádřilo podporu zamýšlené transakci a tak odbor majetku zahájil kroky k přípravě kupní smlouvy. Celková částka je zhruba necelých 12 milionů korun,“ uvedl starosta města Stanislav Antoš.

Bývalá textilní továrna v Domažlicích. | Video: se svolením Michala Holého

Jde o významnou stavbu. Objekt je totiž s přilehlým dvorem nejrozsáhlejším komplexem v městské památkové rezervaci. Jde tedy dle starosty o strategickou koupi. Náklady v budoucnu budou ovšem daleko vyšší. „Už nyní je potřeba objekt zajistit, aby opadávající kusy omítky či větrem odnášená střešní krytina nepoškozovala majetek sousedů. Demolice objektu je odhadnuta na zhruba stejnou částku jako je dle znaleckého posudku hodnota továrny. Otázka ovšem je, jaké stanovisku budou mít památkáři. Náklady budou spojeny nejen se samotnou rekonstrukcí objektu, jeho změnou na nové využití, ale i s úpravou příjezdových komunikací, dost možná i výstavbou nového mostu přes potok Zubřina a podobně,“ řekl starosta s tím, že představu na využití objektu mají, ale protože se připravuje studentská práce na využití objektu z pohledu potřeb obyvatel Domažlic, tak si ji zatím nechají pro sebe, abych neovlivňovali právě tuto práci. „Půjde o jednu z největších investičních výzev na několik volebních období dopředu,“ uzavřel starosta.

Majitel bývalé továrny je totožný s dalším historickým domem v Domažlicích, a to Hubaciovým domem nedaleko centra u Příhodova parku. I ten mnohdy lidé považují za chátrající, ale dle majitele je uvnitř opraven a s dalšími pracemi se bude pokračovat.