Bez rodičů, sourozenců nebo příbuzných strávila letošní Vánoce většina ze 17 dětí, které žijí v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson v Klenčí pod Čerchovem, jež je pod správou Dětského domova Staňkov. Tyto děti mají za sebou kus tvrdého života. Do Robinsona jich většina přišla z drsných rodinných podmínek a bez jediné osobní věci nebo hračky.

Právě těmto dětem se rozhodla pomoci Miroslava Kůstová, učitelka z červené třídy Mateřské školy v Poděbradově ulici v Domažlicích.

„Od kamarádky, která dělala pro Robinsona charitativní sbírku hraček a oblečení jsem dostala kontakt. Napadlo mě, že bychom se s rodiči dětí z červené třídy mohli také připojit. Paní ředitelka Robinsona řekla, že by potřebovali drogistické zboží. Na vánoční besídce jsem to rodičům našich dětí navrhla. Byla jsem velmi překvapená že z 23 rodičů jich 21 přispělo. Připojil se David Sekerák, majitel Knihvazby, který věnoval Robinsonu tisíc školních sešitů," řekla Kůstová, která do Robinsona vyrazila s třemi maminkami a jejich dětmi dary předat.

„Mám až slzy v očích, když vidím, jakou radost jsme dětem udělali. Sama vychovávám dvě své děti a tři mám v pěstounské péči, tak vím, jak je taková pomoc důležitá. Starat se o děti, o které jejich rodiče nemají zájem, je sice náročné, ale já to dělám ráda. Zvládám to také díky paní učitelce Kůstové, která k nám zcela nezištně třikrát v týdnu chodí a děti doučuje," řekla jedna z maminek, Pavla Kubišová z Domažlic.

Radost měly nejen děti, ale i vedoucí klenečského Robinsona Jana Blaščáková.
„Každý dar je pro nás velkou pomocí. Shánět prostředky na provoz není dnes jednoduché. Všem, kdo nám pomáhají, děkujeme."

Pomoci Robinsonu může každý. Zrovna nyní by zařízení potřebovalo novou pračku, na niž zatím nemá peníze.
„Nyní zde máme 17 dětí od dvou do 17 let. Pračka nám vydrží maximálně 4 roky. Byly bychom vděční za jakýkoliv finanční příspěvek," dodala Blaščáková.