Tento týden si staveniště přijel zkontrolovat také ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.

„Centrum sociální rehabilitace budujeme ze staré fary, která byla 40 let prázdná. My jsme ji sice po tři roky užívali – dalo by se říci – v nouzovém režimu, ale nyní by se díky dotaci z programu ROP Jihozápad a dalších darů naší charitě měla fara významně změnit. Zcela nově se právě začaly stavět dílny, kde by mělo najít práci 20 lidí. Činnost v nich bude zaměřena na šperkařství a keramiku, uvažuje se například i o košíkářství,“ uvedl k výstavbě ředitel Lodr.

Obě zmíněná zařízení charity jsou určena pro lidi, kteří se v minulosti léčili na psychiatrická onemocnění. V Meclově jim bude poskytnuta nejen práce, ale i domov, a charita se bude snažit udělat vše pro to, aby se její klienti po pobytu opět začlenili do společnosti.

„Celková cena projektu činí 21 425 416 korun, z ROPu bychom měli obdržet 87 % nákladů, což představuje přibližně třináctiprocentní kofinancování. Na zbytek musíme peníze sehnat,“ vysvětluje Lodr.

„Po dokončení bychom mohli počítat s umístěním více klientů než bylo v Meclově donedávna. Prakticky se jedná o sociální službu, která u nás v nabídce zatím chybí. I lidé, kteří klesli jako bezdomovci na dno či prošli léčením některé ze závislostí, musejí mít reálnou šanci dosáhnout svých cílů – vrátit se do normálního života,“ uvedl již před časem Deníku ředitel Lodr.

Klienti, kteří v Meclově v minulosti byli, jsou prozatím odstěhováni do Domažlic, ale už se prý těší, až se do opravené fary vrátí.

Charita zaznamenala při svém projektu určité zpoždění vlivem přehodnocování dotací z páté výzvy ROPu, ale i přesto by centrum a dílny měly být hotové do 30. června roku 2012.