Velké plány s objektem bývalé meclovské fary má Diecézní charita Plzeň. V současnosti po nezbytných úpravách prostor v ní žije necelá desítka klientů z řad lidí s psychickým hendikepem či psychiatrickou diagnózou. Jejich počet by se měl do budoucna zvýšit.

„Velice zarážející je fakt, že dnes máme útulky pro psy či dokonce hotely, kam je jejich páníčkové dávají po dobu své dovolené, avšak nikdo se u nás nezabývá do takové míry například bezdomovci či lidmi, u nichž například vzniklo určité poškození psychiky způsobené například některou ze závislostí, ať už alkoholismu či drogové závislosti,“ říká ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.

A právě on tento týden představil v Meclově našemu Deníku velký plán na vybudování centra sociální rehabilitace sv. Vavřince a spolu s ním i Dílen sv. Josefa.

„Chceme získat prostřednictvím Plzeňského kraje se strukturálních fondů v páté výzvě peníze na rekonstrukci fary a výstavbu dílen. Na oba projekty činí rozpočet přes 21 milionů korun,“ říká ředitel Lodr s tím, že již více než milion věnovala na zpracování podkladů církevní nadace.

„Představujeme si, že po dokončení bychom mohli počítat s umístěním více klientů než nyní, v dílnách by vzniklo místo pro dvacet osob. Jednalo by se o sociální službu, která u nás v nabídce zatím chybí, “ zakončil Lodr s tím, že i lidé, kteří klesli jako bezdomovci na dno či prošli léčením některé ze závislostí, musejí mít reálnou šanci dosáhnout svých cílů – vrátit se do normálního života.