Provozují Azylový dům, Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa, volnočasové kluby DUHA, v Havlovicích Domov pro matky s dětmi v tísni a v Meclově Domov svatého Vavřince. Jenže Diecézní charita už letošní rok a z městského rozpočtu peníze čerpala, a to ve výši 450 tisíc korun. Nicméně zastupitelé jejich žádost projednali na posledním jednání městského zastupitelstva. Žádosti diecézní charity rozhodně nevyhoví v plné výši, i tak ale charita neodejde s prázdnou a dostanou dotaci 200 tisíc korun.

Ilustrační foto.
Klenčí bude lákat na nové byty