Ani roční zpoždění vzniklé kvůli machinacím s dotacemi ROP NUTS II jihozápad se nijak vážně nepodepsalo na termínu dokončení meclovského areálu Diecézní charity Plzeň (DCH).

„Velice zarážející je fakt, že dnes máme útulky pro psy či dokonce hotely, kam je jejich páníčkové dávají po dobu své dovolené, avšak nikdo se u nás nezabývá do takové míry například bezdomovci či lidmi, u nichž například vzniklo určité poškození psychiky způsobené například některou ze závislostí, ať už alkoholismem či drogovou závislostí," uvedl v červnu 2009 Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň, v bývalé meclovské faře při představování záměru.

Zatímco u staré fary se předpokládala přestavba na Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince, v sousedství pak měly nově vyrůst Terapeutické dílny sv. Josefa.

Kvůli již zmíněným problémům s dotacemi ROPu jihozápad, konkrétně přehodnocení příjemců dotací z 5. výzvy, musela charita na zahájení prací počkat na rozhodnutí do 8. listopadu 2010. pak již se začalo pomalu, samozřejmě s ohledem na počasí, budovat.

„Všechno se podařilo postavit, nyní právě probíhá kontrola ROPu. Následovat bude kolaudace stavby a její uvedení do provozu," sdělil včera na otázku Deníku Lodr.

Charita by ráda co možná nejdříve do Meclova přestěhovala klienty, které po dobu přestavby fary musela umístit do náhradních prostor v Domažlicích.

„Středisko sociální rehabilitace, což je pobytová forma, by mělo pojmout patnáct lidí s psychickým hendikepem či psychiatrickou diagnózou. Terapeutické dílny sv. Josefa bychom chtěli dát do provozu od 1. září. Mají dvě části, jedna je v Meclově, druhá vznikla ve spolupráci s městem Domažlice v bývalých domažlických kasárnách. V každé by našlo uplatnění zhruba 10–12 lidí," vysvětluje ředitel.

To, že se dílo za zhruba 20 milionů korun (včetně vybavení) podařilo, je skvělé, otazník je zatím nad příspěvkem státu na provoz zmíněných charitativních zařízení.

„Máme obrovské problémy z toho, že jsme ani na jednu část terapeutických dílen nezískali státní dotaci. Obrátil jsem se kvůli tomu na ministerstvo, jednáme stále s městem Domažlice a Plzeňským krajem o podpoře tak, abychom mohli dílny skutečně otevřít a zafinancovat jejich provoz," zakončil Lodr.