Protože je Tanaberk celoročně hodně navštěvován turisty a podle místních patří mezi nejhezčí místa na Všerubsku, rozhodlo Občanské sdružení Tanaberk o jeho dalším vylepšení.

Dnes už zdobí cestu ke kostelu sv. Anny lipová alej s dvaapadesáti stromy.

„Po zrealizování altánu jsme měli v plánu výsadbu zeleně. Protože jsme sdružení, nevlastníme žádné finanční prostředky. Abychom mohli své plány uskutečnit, potřebovali jsme získat dotaci. To se nám podařilo a z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Plzeň jsme dostali 200 904 korun, což je stoprocentní dotace,“ uvedl předseda Občanského sdružení Tanaberk Václav Krásnický a dodal, že tím navázali na výsadbu zeleně, která byla provedena v obci Nová Ves.

„Rádi bychom s výsadbou pokračovali dál směrem na Všeruby,“ pokračuje Krásnický.

Podobnou akci jako Občanské sdružení Tanaberk realizuje i městys Všeruby, a to výsadbou stromořadí k Tanaberku a na přilehlém pozemku výsadbou extenzivního třešňového sadu.

„Až se lepší finanční situace, chtěli bychom v rámci pozemkových úprav vybudovat novou cestu od Prapořiště ke kostelu sv. Anny v části katastrálního území Hájek,“ dodal Krásnický.