Zákon o zpoplatnění hlavních silnic a dálnic, který minulý týden přijal Spolkový sněm, se stal terčem kritiky.

Zákon, tak jak byl přijat, předpokládá, že za průjezd od příštího roku (datum není přesně stanoveno) zaplatí nejen na dálnicích, ale i na hlavních silničních tazích všichni řidiči osobních vozů bez ohledu na to, kde je auto registrováno. Němečtí majitelé vozů by pak měli dostat úlevu prostřednictvím snížení silniční daně. Podle právních předpisů Evropské unie je ale podobná diskriminace na základě státní příslušnosti zakázána. Dá se očekávat, že poslední slovo k zavedení tohoto silničního poplatku v SRN bude mít Evropská komise.

„K sousedům jezdím pravidelně nakupovat, ale pokud to tak skutečně bude, asi si to rozmyslím. Už několik měsíců mi znevýhodňuje nákupy uměle nastavený kurz eura vůči koruně," konstatovala paní Jana ze Kdyně.

S tímto názorem nezůstává rozhodně osamocena a dopadu zpoplatnění silnic v SRN se obávají i politici a podnikatelé v příhraničních regionech. A nejde zdaleka jen o ´domácí´, výhrady mají i Rakušané.

„Vláda v Rakousku tvrdí od počátku, že tento německý záměr porušuje zákony EU. Evropská komise by měla podle názoru Vídně vše ověřit. Pokud tomu tak nebude, hodlá Vídeň vyčerpat všechny zákonné možnosti," zmiňuje DPA, největší tisková agentura našich sousedů.

Se zavedením mýtného vyjádřila podle DPA politování také nizozemská vláda, která čeká na rozhodnutí Evropské komise, stejně tak i Lucembursko.

Jak se nyní vše zatím jeví, mělo by být podle nastavených parametrů zpoplatněno i pokračování silnice I/26 z Plzně, tedy silnice B20, po níž našinci míří nejen za nákupy do Furthu im Wald, Chamu a dalších míst.

„Pracuji už řadu let jako pokojská na bavorské straně Šumavy. Dojíždím denně autem a zavedení mýtného se mi vůbec nelíbí. Náklady na mýtné si mezi sebe rozdělí ti, kteří dojíždějí někam do továrny a jede jich plné auto. My, co dojíždíme sólo, na tom budeme hůř," předpokládá paní Irena z Domažlicka.

O tom, že by zamýšlený silniční poplatek neměli platit obyvatelé příhraničních regionů, už bylo také nadneseno.

„Dáme státu zkontrolovat, zda by bylo možné dosáhnout další změny s odvoláním na arbitrážní výbor Spolkového sněmu a Spolkové rady. Několik zemí trvá na výjimkách pro dálniční úseky v příhraničních regionech, protože se bojí ekonomické ztráty," komentoval kromě dalšího záležitost mýtného Peter Friedrich, ministr pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

A není zdaleka sám, neboť řadě obchodů nejen v nám nejbližším bavorském příhraniční přinášejí zákazníci ze sousední země nezanedbatelný obrat. „Po těch letech už víme, kdy jsou u vás svátky. A i kdybychom o tom neměli ponětí, vždy to poznáme podle zvýšené návštěvnosti naší prodejny, ať už se jedná například o květnové nebo podzimní dny," dozvěděli jsme se od personálu jedné z furthských prodejen, nepřál si však zveřejnit název řetězce.

Schválení placení mýtného na hlavních silnicích a dálnicích v Německu je věc dosud čerstvá a pravděpodobně hodně otevřená.

„Jak bude Brusel nyní reagovat? Evropská komise má dilema: Na jedné straně sama prosazuje systém mýtného s cílem zapojit uživatele silnic do hrazení nákladů. Za druhé nesmí dovolit porušení evropských norem. Rozhodne-li se komise, že přijme opatření proti Německu, může vůči němu zahájit řízení kvůli nesplnění povinnosti a mohla by být také podána žalobu k Soudnímu dvoru," zmiňuje DPA jednu z možností pro případ, že by Evropská komise uznala schválený zákon jako diskriminační pro příslušníky jiných zemí.

Vývoj situace kolem zavedení mýtného v Německu pro vás budeme i nadále sledovat.

Kolik zaplatíte za hlavní silnice a dálnice

Obsah motoru a palivo Vozidlo do provozu Roční (v eurech) Dvouměsíční Desetidenní

1,2 ccm benzin                    2012                  24                           16               5
1,3 ccm benzin                    1999                  84,5                        30             15
1,6 ccm benzin                    2013                  32                           16               5
1,6 ccm nafta                      2015                  76,8                        30             15
2,0 ccm nafta                      2010                100                           30             15

*předpokládaná cena, vliv bude mít dále i to, zda auto splňuje emisní normu Euro 3, 4 či 5