Další čtyři k nim přibyli v minulých dnech, když zastupitelé schválili udělení čestného občanství čtyřem americkým veteránům, kteří se podíleli na osvobození města v roce 1945.

„Když jsem si tuto informaci přečetl v Domažlickém deníku, s potěšením jsem rozhodnutí zastupitelů přijal. Když jsem však na téže stránce četl seznam dosavadních čestných občanů města, nevěřil jsem svým očím! Mezi významnými osobnostmi všech profesí, nositelů svobody, demokracie, morálky, lidských práv a etiky jsou uvedena i jména dvou zločinců," popisuje své rozhořčení čtenář J. Kitzberger.

„Stalin byl masový vrah milionů lidí ve jménu komunismu a Gottwald jeho věrný pohůnek, který tvrdě prosazoval Stalinovu vizi v tehdejším Československu, a mimo jiných zvrhlostí podepisoval i rozsudky smrti v inscenovaných politických procesech s Miladou Horákovou nebo generálem Heliodorem Píkou," připomněl Kitzberger.

„Otázku případného odebrání čestných občanství jsme dosud na radě města nediskutovali. Spíše zde převládá názor, že do historie se nemá zasahovat, a že v případě udílení čestných občanství jde o výraz určité doby a rozhodnutí našich předků, kteří možná byli při rozhodování i pod určitým tlakem," komentoval místostarosta Zdeněk Novák (SPMD).

Pravomoc na odnímání čestného občanství náleží zastupitelstvu města.
„Pokud by někdo ze zastupitelů tuto otázku otevřel, je určitě možné o tomto tématu diskutovat, i třeba dospět k návrhu na odnětí čestného občanství," dodal místostarosta Novák.

Kontroverzní osoby ze dvou totalitních režimů 20. století získaly čestné občanství i v dalších místech Domažlicka. Dohledání konkrétních údajů je ale mnohde složité.

„Po válce byly tehdejší kroniky spáleny, a tak se případné udělení čestného občanství nedá snadno zjistit," konstatoval Václav Kuneš, předseda kulturní komise města Horšovský Týn.

Ve Kdyni přistoupili k odnětí poct hned po listopadovém převratu. „Čestné občanství představitelů komunistického režimu jsme odňali hned na jednom z prvních zasedání nového zastupitelstva po Listopadu 1989," zavzpomínal starosta Jan Löffelmann.

Nové pocty předají v květnu

V průběhu oslav osvobození 5. května 2016 bude předáno čestné občanství města Domažlice Jamesi Duncanovi, Hermanu Geistovi a Robertu Gilbertovi a in memoriam Matthewu Konopovi (převezme vnuk Patrick Dewane). Titi váleční veteráni se účastnili bojů v přední linii a osobně vstoupili do Domažlic mezi prvními vojáky americké armády 4. a 5. května 1945.