Klubovna domažlických dobrovolných hasičů hostila ve středu večer schůzku českých členů přeshraničního dobrovolného spolku občanů – Kruhu přátel Furth im Wald–Domažlice.

„Sešli jsme se, abychom si před výroční schůzí spolku, která už se blíží, řekli, co od spolku očekáváme, co se nám líbí, a co by naopak chtělo změnit,“ uvedl po přivítání desítky příchozích český místopředseda spolku Vlastimil Konrády.

Dějiště schůzí přátel z obou stran hranice se tradičně střídají, vloni se uskutečnila v hotelu Bohman v Babylonu, letos bude 18. února v hostinci Voithenberghütte v malé obci Voithenberg u Furthu im Wald. V historii spolku to bude již šestá výroční schůze. Na programu je Výroční zpráva 2010, plány do roku 2011.

„Loni jsme měli v plánu uspořádat výlet pro děti z Dětského domova z Nové Vsi do Furthu im Wald, dále pak také pro členy výlet do Regensburgu a k Walhalle. První se podařilo splnit, výlet se neuskutečnil, neboť vybraný termín nevyhovoval řadě členů,“ uvedl přísedící spolku Ladislav Homeister.

V nastalé diskuzi bylo konstatováno, že se nepodařilo ani naplnit další záměr, o němž se hovořilo při výročním setkání v Babylonu. Tím je jakoby přetržená komunikace starostů Domažlic a Furthu s vedením přeshraničního spolku, která byla v dobách nadšení při jeho založení jaksi automatická.

Bylo konstatováno, že tato věc by se měla zlepšit, spolek by měl – jak na české, tak i bavorské straně – vyvinout více snahy komunikovat s radnicí.

„Člověk má až dojem, že starostové o nás neví,“ zaznělo na středeční schůzce.

Česká část spolku přednese na voithenbergské schůzce návrh, aby se loni neuskutečněný výlet do Řezna a Walhally objevil v plánu na rok 2011.

Padaly také další návrhy na společné akce. V úvahu přichází například návštěva skláren v Bodenmais spojená s návštěvou Velkého Javoru a dalších zajímavých míst na bavorské straně Šumavy.

V souvislosti s výletem do Řezna byla nadnesena zajímavá změna dopravy, jejíž možnosti se budou prověřovat. Namísto autobusem by nebylo špatné dopravit se do Regensburgu vlakem a tam s průvodcem navštívit nejvýznamnější místa a památky.

Jakým směrem se ´Kruh přátel´ bude dál ubírat, bude zřejmé po výroční schůzi.