Více záchranářských vozů, než je běžné, bylo v pátek 14. března k vidění v bavorském příhraničním městě Furth im Wald.

A byly to nejen ´domácí´ sanitní vozy Bavorského Červeného kříže, ale také auta Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Ve Furthu se totiž premiérově konala Mezinárodní česko-bavorská záchranářská konference, která navázala přímo na dokument podepsaný loni 4. dubna tehdejším ministrem zdravotnictví Leošem Hegrem a jeho německým protějškem Danielem Bahrem na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci ČR a SRN umožňuje, aby v případě, kdy jsou kvůli vzdálenosti zdravotničtí záchranáři sousedního státu blíže, vyjeli k nehodě či jiné události, přestože se stala na území jiného státu.

Celodenní konferenci zahájil prezident Bayerisches Rotes Kreuz (BRK – Bavorský Červený kříž) Theo Zellner, jehož si řada lidí u nás pamatuje jako zemského radu okresu Cham. Jeho následovník Franz Löffler zdůraznil, jak důležitá je přeshraniční spolupráce ve všech oblastech. Důkazem toho, jak si ji bavorští sousedé cení, byla přítomnost člena Evropského parlamentu Alberta Desse.

České a bavorské záchranáře, kteří zaplnili kulturní halu Tagungszentrum v Chambaue Strasse, pozdravil také náměstek hejtmana Plzeňského kraje, radní pro zdravotnictví Václav Šimánek (na snímku dole stojí uprostřed v rozhovoru s prezidentem BRK Theo Zellnerem – vpravo). Přítomné uvítal také furthský starosta Sandro Bauer a v úvodu k nim promluvil i ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Roman Sviták. Na konferenci nemohly mezi záchranáři chybět například zástupkyně ZZS Domažlice – vedoucí lékařka Miroslava Benešová a vrchní sestra Marie Stauberová.

Zdroj: Youtube

Více informací o konferenci, která by měla přispět mj. ke zrušení hranic pro sanity i vrtulníky záchranářů a také dospět k upřesnění a upravení detailů přeshraniční spolupráce, ještě přineseme.