Doprava je v lokalitě velmi hustá. Podle monitoringu, který v roce 2019 prováděla městská policie, ve špičce projíždělo středem náměstí 480 vozidel za hodinu. V nejvytíženějších časech pak šlo až o tisícovku automobilů. Mezi 6. a 18. hodinou se jednalo o celkem 6700 vozů, přičemž zhruba čtvrtina centrem jen projížděla. Právě to vedlo radní k rozhodnutí, že je nutné střed města zklidnit. Jedním z kroků je udělat z ulice Msgre B. Staška jednosměrku.

Kromě jiného by se měla v úseku, kde stojí základní škola, také zvýšit bezpečnost. „Záměrem je, aby řidiči, kteří nepotřebují jet na náměstí či do přilehlých ulic, nepoužívali komunikaci jako tranzitní. Pro ně je určen hlavní průtah ulicemi Poděbradova, Komenského a U Nemocnice či komunikace kolem Zubřiny ulicemi Havlíčkova a Hruškova,“ řekl místostarosta Domažlic Radek Wiesner. Doplnil, že na silnici u domu č. p. 61 s prodejnou květin vznikne záliv a místo pro otáčení aut.