Nejen spádové obce – sousední Folmava a Spálenec, ale hlavně ´nadřízená´ Česká Kubice má svůj vlastní hasičský sbor s výjezdovou jednotkou.


„Ve sboru je celkem 65 hasičů, z toho kolem pětadvaceti žen. Pořádáme během roku řadu akcí, namátkou mohu zmínit soutěž v požárním útoku O Pohár starosty obce. Naši hasiči se účastní okrskové i okresní soutěže,“ říká hasič a místostarosta České Kubice v jedné osobě Martin Šindelář.


Hasiči také jezdí soutěžit na nejrůznější memoriály, například do Březí a Horšovského Týně, loni byli také v Tlumačově a přivezli si poháry.
Zajímalo nás, zda by dokázali pro soutěže postavit také dětské družstvo, které by mohlo obec reprezentovat a zapojit se do celostátní hry Plamen.
„Dětské družstvo bychom určitě nepostavili. S dětmi je hodně práce a vyžaduje to i čas. Máme ve sboru Janu Duff〜kovou, která si udělala zkoušky. Pak je tu také Jana Blažková, která je sice členkou našeho sboru, avšak – což je dobře – děti vozí na schůzky mladých hasičů do Domažlic,“ vypočítává Šindelář.

Hasiči, pokud chtějí jezdit na soutěže a dělat různé akce, nemohou stát pouze s rukou nataženou směrem k obecnímu úřadu.
„Máme spolupráci s Městskými lesy Domažlice, chodíme pálit klestí. Pak také pomáháme Fomasu Spálenec sbírat na polích kamení,“ prozrazuje zdroj příjmů hasičů místostarosta Šindelář.

„Sbor dobrovolných hasičů existuje také ve Spálenci a úzce s kubickým spolupracuje,“ připomíná druhý místostarosta obce Tomáš Kohel s tím, že ve Spálenci není výjezdová jednotka, neboť nemají dostatečný počet aktivních členů ani techniku.

Hasiči z České Kubice však mají jednu zvláštnost, která nemá obdoby v žádném ze sborů regionu.
„Už léta pořádáme Kozí bál, při němž je obrovská účast nejen lidí odtud z Kubice a okolí, ale i z jiných míst celého Domažlicka. Máme s ním, v dobrém slova smyslu, problémy. Nával na Kozí bál je takový, že návštěvníci pravidelně obsadí celý sál hotelu Bohmann v Babylonu a ještě sousední restauraci. Často je hodně dopředu beznadějně vyprodáno,“ konstatuje Šindelář s tím, že pro letošní bál měli kozu zajištěnou, vstu〜penky na bál však v předprodeji dlouho nevydržely.

Kubičtí hasiči, stejně jako jejich kolegové v regionu, pořádají také masopustní průvod, zajistí občerstvení pro občany v areálu Na Skále, kde se koná také zabijačka.

„Každoročně také děláme v únoru pro členy sboru soustředění na Javorné. Hasiči si tam osvojují různé potřebné vědomosti, částečně slouží soustředění i k upevnění vzájemných vztahů,“ dodává.

Život hasičů však není sestaven jen z akcí pro jejich zábavu. Pořádají je i pro ostatní občany.

„Máme za sebou vydařený Advent, při němž se scházeli každou neděli českokubičtí občané a zpívaly se koledy. Poslední adventní neděli byl na útraty obecního úřadu svařáček a pro děti čajíček, k němuž si lidé z domova přinesli vánoční cukroví. Měli jsme i Mikulášskou,“ zakončuje Šindelář a dodává, že vloni navíc pro děti z Kubice a okolí ve spolupráci s rybáři uspořádali premiérový Rybářský den, který se nadmíru vyvedl. A to přesto, že ryby do dvou kubických ryníčků museli hasiči nejdříve koupit a vypustit do vody, aby měla drobotina co chytat.