Naposledy se vracíme v našem seriálku U vás na návštěvě na území, které spravuje Obecní úřad Česká Kubice. Dalo by se říci, že život tu není tak jednotvárný a smutný jako před rokem 1989.

Obyvatelé, kteří z velké části dojíždějí za zaměstnáním, mají možnost navštívit třikrát týdně knihovnu, která je v budově obecního úřadu.
„První knihu do knihovny pořídil řídící Zvára v roce 1964. Po něm se knihovny ujala učitelka Jana Jansová, následně byla jmenována knihovnicí Eva Videcká. Na postech knihovnic se postupně vystřídaly Hana Rojtová, Iveta Mančíková, Lucie Herbriková s Josefem Domasem mladším. V současné době se o knihovnu starají Mirka Vogeltanzová a Emilka Královcová,“ dozvěděli jsme se v České Kubici. V souvislosti s knihovnou je zmiňována skvělá spolupráce Jirky a Hanky Bradáčových.

„V knihovně je dnes k dispozici přes dva a půl tisíce knih všech možných žánrů pro děti a dospělé, řada z nich byla nakoupena v poslední době. Občané mohou využívat tři počítače s připojením na internet, k nimž usedají nejen žáci základní školy, ale i studenti a ostatní obyvatelé, kteří nemají internet doma.

O pořádek v Č. Kubici i spádových obcích se starají a odvoz komunálního odpadu zajišťují Služby obce Česká Kubice, které mají vybavení na různé práce, jako je sekání trávy a její sběr, odvoz odpadu, vyřezávání křovin a náletových dřevin, postřik proti škůdcům a v neposlední řadě i pluhování a odklízení sněhu. Služby mají k dispozici také bagr pro výkopové a další práce, svoz odpadu zajišťuje moderní Mercedes Actros.

To, co mohou jiné obce České Kubici závidět, je možnost sportovního vyžití.
„Sportovní a squashová hala je určena ke kolektivním sportům, jako je například volejbal, basketbal či malá kopaná. Lze v ní hrát také tenis, pokud počasí nedovolí využívat venkovní kurty. Povrch je pevný, protiskluzový. Tenisové a jiné sportovní náčiní si příchozí mohou zapůjčit. Squashová hala se nachází v přístavku haly sportovní a má povrch z parket. Ve spodním patře sportovní haly máme posilovnu dobře vybavenou stroji, lavicemi, činkami, rotopedy a běžeckým pásem,“ říká správce areálu Jaromír Kalný.

„Pro naši školu je velkým přínosem to, že do haly můžeme chodit na tělocvik a sportovní hry,“ pochvaluje si ředitelka školy Milena Královcová s tím, že od loňska využívá škola a družina i sousední dětské hřiště,“ vyrostlo za přispění American Chance Casinos Česká Kubice.
Je na něm horolezecká stěna, dvě skluzavky s prolézacím tunelem, dále šplhací tyče, hrazda, provazový žebřík, tyčové a provazové prolézačky, lanová dráha, kolotoč, pružinové i klasické houpačky a pro rodiče dohlížející na děti také nezbytné sezení. Vše je podle norem, jako dopadová plocha slouží gumový granulát.

Obec nezapomíná ani na dříve narozené. „Každoročně – kromě besídky ke Dni matek, již zajišťují sportovci, pro seniory pořádáme začátkem prosince sraz,“ říká starosta Vladimír Koranda.

„Velkou zásluhu na přípravě programu, kdy vystupují děti z mateřské a základní školy, má Jana Duffková. Naši senioři při srazu dostávají občerstvení, dále poukázku do místní prodejny v hodnotě 300 korun, kterou věnuje American kasino, a také 200 korun od obce,“ doplňuje místostarosta Martin Šindelář.

„Chodíme důchodcům přát ke ´kulatým´ výročím – 60, 70 letům věku a dále,“ připomíná Milena Královcová.

V současnosti, kdy v řadě míst zkouší Česká pošta experiment – dojíždí na zdejší poštu dvakrát denně doručovatelky.

Pošta je otevřena od osmi do devíti hodin, odpoledne pak od 14 do 16 hodin. Ráno zajde na poštu pár důchodců, odpoledne pak mají možnost občané, kteří ve čtvrt na čtyři přijíždějí autobusem z práce,“ říká starosta.

„Myslíme si, že to takhle dostačuje,“ dodává místostarosta Tomáš Kohel.


Velká změna čeká Českokubické koncem tohoto roku. Zatímco dosud mohli využívat vykrývač televizního signálu z Vraního vrchu, mají téměř celý rok na to, aby začali televizní signál přijímat jiným způsobem – přes satelit.

„Ročně nás přišel provoz převaděče signálu na čtvrt milionu korun. zastupitelstvo se usneslo, že provoz bude ukončen k 31. 12. 2009,“ vysvětlil důvod opatření Koranda.

V příštích letech by turismus v katastru obce měla oživit cyklostezka Praha–Regensburg. Mají turistům v obci co nabídnout?

„Myslím si, že určitě. V okolí Kubice je řada míst, která stojí za návštěvu. Může to být kostelík sv. Antonína ve Folmavě, mohou se podívat na někdejší penzionát Krásnohorská, který v době jeho nejslavnější éry navštěvovala inteligence z Prahy a z Plzně. Penzion Krásnohorská dostal jméno podle spisovatelky Elišky Krásnohorské. Její báseň „Chodská“ je vytesána do mramorových tabulí za vstupní bránou. Jezdily sem zábavné vlaky o nedělích a svátcích a přivážely 300 - 600 výletníků , Vrcholná éra penzionátu Krásnohorská byla v letech 1911 až 1913, kdy tu zpívalo tehdy proslulé Pěvecké sdružení moravských učitelů a hrálo Ševčíkovo kvarteto. Roku 1913 majitelé – manželé Wurscherovi – přerušili činnost v penzionu a obnovili ji po válce. Za druhé světové války sloužil penzion jako polní nemocnice. Po válce byl zrekonstruován a do r. 1989 v něm mělo zotavovnu ministerstvo vnitra. Po r. 1989 přešel do správy obce a v současné době je majetkem casina, které ho využívá pro ubytování zaměstnanců,“ říká starosta.

Na kubické návsi najdou příchozí pomník Svobody. Do kamenného sloupku jsou vytesána jména občanů České Kubice, kteří položili život v 1. světové válce, a nápis ´Mrtvým ku paměti, živým ku posile´. Turisty upoutá i památník Janu Husovi ve tvaru kamenného kalichu, jež byl postaven ve zhruba stejné době na druhé straně návsi.

Z Krásnohorské vede k místu Na kapli cesta Kaftanka, pojmenovaná po Janu Kaftanovi. Oblíbili si ji někdejší hosté na Krásnohorské, zvláště pak básníci a spisovatelé. Jaroslav Vrchlický, čestný host penzionu, se o této cestě zmiňuje ve svých básních.

Krátce po Krásnohorské byl otevřen penzion s hostincem Na Kovárně. Součástí ´Kovárny´ byl krásný velký sál, kde se konaly bály a jiné akce jak pro místní obyvatele, tak pro hosty, promítaly se zde také filmy na velké plátno.

Turisté mohou navštívit také malý rybníček v lesích, zvaný Stará plovárna. Kdysi se pyšnil krásně upravenou prosluněnou pláží a kabinkami na převlékání. Voda sem přitéká z chladného lesního potoka a byla vždy v letních parnech příjemně osvěžující.

„Neměli by si také nechat ujít návštěvu České studánky na úbočí Čerchova. Vytéká z ní – jak předkové tvrdili – ´…blahoslavená voda, ta rozum nekalí a kapse neškodí…´. Do dnešních dob je poutním místem, kde se konají mše svaté. Každý rok se slavnostně studánka na jaře otevírá a na podzim zavírá,“ zakončuje povídání o nejznámějším z místních turisticky zajímavých míst, kam docházejí turisté i z bavorské strany hranice, starosta České Kubice Vladimír Koranda.