Nemovitosti se nachází u místního vlakového nádraží. Jsou umístěny přesně pod dvěma ocelovými halami, které Domažlické městské lesy koupily za 495 tisíc korun od jedné stavební firmy.

„V těchto koupených halách je možné uskladnit materiál, případně upravovat dřevo na palivové dříví,“ upřesnil místostarosta města Stanislav Antoš.

Právě o pozemcích, na nichž haly stojí, jednalo město s Českými dráhami.

„Byl přijat oboustranný kompromis a stanovena cena,“ pokračoval místostarosta Antoš.

Výsledkem jednání s ČD je dohoda a návrh kupní ceny ve výši 90 tisíc korun za dva pozemky u manipulační plochy kubického nádraží.

„Pro město je to příznivé, nebude nutné platit nájemné,“ dodal Stanislav Antoš, který již v březnu tohoto roku zmínil, že by se pozemky mohly využívat a město by se o ně mohlo starat.

Pozemky rozšíří prostor a usnadní zpracování a manipulaci se dřevem, kterého je v současné době nadbytek.