Výjimečnost chrámu potvrdil plzeňský architekt Jan Soukup, který se dlouhodobě angažuje v ochraně církevních památek. „Skutečně nebylo obvyklé, aby sakrální stavba vznikla na světském základě. Jde o raritu,“ řekl. Zajímavá je také historie kostela. Původně se jednalo o mešní kapli, již nechal v roce 1704 vybudovat majitel koutského panství Jiří Jindřich Stadion.

Vrchnost však plánovala rozšíření kaple. Pravděpodobně k němu došlo v roce 1870, kdy se začaly stavět pivovarské sklepy, jež měly nést loď nového chrámu. Hotovo bylo za necelých deset měsíců. Chrám dostal varhany za 750 zlatých.

Další přestavba na sebe nenechala dlouho čekat a odehrála se mezi lety 1907 až 1908. „Kostel se znovu rozšířil, přibyla věž. Práce financoval hrabě Filip, což byl poslední z rodu Stadionů. Ironií osudu je, že zemřel jen pár měsíců před vysvěcením chrámu,“ nastínila Anna Váchalová z Kouta na Šumavě, která se o památku stará a zajímá se o historii obce.

Pozoruhodné také je, že pivovarské sklepy zůstaly dodnes v nezměněné podobě. „Zatímco kostel je církve, podzemní chodby ještě donedávna patřily státu, který je nakonec převedl na plzeňské biskupství. Místo by měl prozkoumat stavební technik a posoudit, jaký zásah potřebuje. Ve zdech kostela už jsou praskliny,“ sdělila.