„Kubice žila cestovním ruchem, na Krásnohorské se konaly taneční zábavy a v jejím areálu byly vystavěny tenisové kurty pro sportovní vyžití. Ve třicátých letech byl přetvořen Okrašlovací spolek v Lázeňský a cizinecký spolek. V roce 1932 navždy odešla nadšená vlastenka Klotylda Wurs᠆cherová, která věnovala České Kubici k národnímu posílení 100 000 zlatých, na tu dobu sumu ohromnou, a vytvořila nové možnosti živobytí; pronajímáním bytů, různými službami, prodejem lesních plodin a v zimě ledováním," čerpáme z historických pramenů.

V současnosti už se Českokubičtí nemohou pyšnit tak velkou návštěvností, jako v minulosti. Zastupitelé dokonce nedávno přistoupili ke zrušení rekreačního poplatku.

Většina obcí regionu má tento poplatek stanovený a některé ho dokonce navyšovaly, čímž si zajistily větší přísun peněz do rozpočtu. Proč vlastně se Česká Kubice rozhodla pro jeho zrušení?

„Byl to velice minimální přísun peněz do rozpočtu, neboť poplatek obci hradilo jen pár lidí. Hotel u nás žádný nemáme a vyhláška o rekreačním poplatku se týkala zhruba pěti subjektů. Zastupitelstvo se proto rozhodlo ji zrušit," vysvětlil nám místostarosta obce Stanislav Rap.

Českokubické zastupitelstvo na základě zmíněného rozhodnutí o zrušení rekreačního poplatku muselo zneplatnit vyhlášku o místních poplatcích vydanou roku 2004.

Vzhledem k tomu, že obsahovala také poplatek ze psů, přijali Českokubičtí vyhlášku vztahující se k tomuto poplatku, a to v nezměněné podobě. Ročně nadále zaplatí majitel za prvního psa 50 korun, za každého dalšího po stokoruně.