Nemálo peněz, které obec dle zákona získává z provozu kasin v jejím katastru, nekončí ´doma´, ale pomáhá spoustě lidí v našem regionu. Už ´rozdali´ přes dva miliony korun.

„V době, kdy platil jiný zákon, dávala kasina peníze přímo, nyní je posílají nám a my se snažíme jít stejnou cestou, proto podporujeme ty, kteří peníze potřebují na svoji činnost," předesílá starosta Vladimír Koranda.

Peněžní prostředky tak jdou formou sponzorského daru například na podporu sportovních oddílů, zejména těch, které se starají o děti a mládež.

„Nám sice nikdo neurčuje, že bychom se měli s někým dělit, můžeme si to nechat všechno, je to na benevolenci obce. Ale proč bychom je nemohli podpořit? Předtím kasina určitou část peněz rozdělila všem okolo, samozřejmě nám taky něco přidělila. My nyní dostáváme všechny prostředky, jež z provozu kasin plynou, takže dáváme peníze těm, kteří ve svém obvodu kasina nemají. Dáváme to těm, kteří jsou tady po okolí a požádají si o příspěvky na činnost, neboť víme, že na to obce nemají," vysvětluje kubický starosta s tím, že poskytování příspěvků musí vždy odsouhlasit obecní zastupitelstvo.

Peníze z České Kubice tak s ´požehnáním´ zastupitelů plynuly například Tělocvičné jednotě Sokol Domažlice, Sboru dobrovolných hasičů Pařezov a vůbec nejvyšší sumu poskytli Českokubičtí Domažlické nemocnici.

„Požádali jsme o příspěvek, neboť jsme nutně potřebovali vybavení. Sponzorský dar využijeme na nákup materiálu a při práci s dětmi. Už jsme koupili plovoucí čerpadlo, které jsme nezbytně potřebovali. Už jsem napsal děkovný dopis," říká Roman Langpaul, starosta SDH Pařezov.

V případě nemocnice je sponzorský dar pochopitelný, ale proč sponzorovali Sokol Domažlice? Docházejí do něj obyvatelé spádového území? „To ani ne, ale rozhodli jsme se jej podpořit hlavně proto, že pracují s dětmi, stejně tak dostali příspěvek pařezovští hasiči," vysvětluje starosta.

Do domažlické nemocnice putoval dar ve výši 1,7 milionu korun. Na co posloužil? „Konkrétně nemocnici jsme přispěli na ultrazvuk pro porodnici a na terapeutický videogastroskop," upřesnila pracovnice úřadu Jana Pražáková, která má tuto agendu na starosti.

Gynekologicko-porodnické oddělení už začalo užívat nový ultrazvuk pro odhalování vrozených vad novorozenců i další gynekologická vyšetření. Nahradí přístroj, kterému v nejbližších letech skončí životnost. „Nový ultrazvuk budeme používat ke všem detailnějším vyšetřením plodu. Má podstatně kvalitnější obraz včetně 4D, tedy prostorové projekce v reálném čase neboli s pohybem. Mimo to dělá i kvalitnější snímky," říká primář domažlické gynekologie Ladislav Hamadej.

Přístroj stál přes milion korun. „Prostředky na nákup poskytla Česká Kubice. V době, kdy se ve zdravotnictví zavádí významná restriktivní opatření a klesají úhrady za péči a výkony, je to velká pomoc, za kterou děkujeme," uvedla ředitelka Domažlické nemocnice Alena Vyrutová

Českokubické ´rozdávání´ zdaleka neskončilo. Chtějí přispět také obci Kvíčovice, a to na odstranění škod způsobených přívalovými dešti – bleskovou povodní.

„Byl jsem se tam podívat, viděl jsem vodou způsobené škody a dohodli jsme se, že bychom jim pomohli se zaplacením části, kterou by měli dát jako svůj podíl k získané dotaci," vysvětlil Koranda.

„Pro Kvíčovice bylo vyčleněno 450 000 korun," upřesnila Pražáková.

Jaký názor má starosta na sponzorování jiných obcí či organizací? Nenapadlo jej, že by peníze získané díky kasinům mohla využívat jen jeho obec?

„To je hloupá otázka. Myslím si, že vůči těm druhým musí být nějaká solidárnost. Podobné věci podporovala kasina před námi, my jsme jen na jejich počiny navázali. Stejně tak to chápou zastupitelé," chválí volené zástupce občanů českokubický starosta Koranda.

Českokubické sponzorské dary

TJ Sokol Domažlice: oddíl sportovní gymnastiky – 50 000 Kč, oddíl silového trojboje – 30 000 Kč, oddíl stolního tenisu – 29 000 Kč, oddíl atletiky – 18.000, oddíl sokolské všestrannosti (žákyně) – 15 000 Kč Dohromady 142 000 Kč

SDH Pařezov: 75 000 Kč

Domažlická nemocnice: 1 700 000 Kč

V plánu: Obec Kvíčovice 450 000 Kč

Celkem 2 367 000 Kč