Potvrzuje absolvování vzdělávacího modulu, který jim umožnil strávit osm týdnů studia v Německu – ať už formou jazykového kurzu, teoretické výuky v německé škole či praxe v německých podnicích.

Osm mladých mužů ze třídy M4.S tak získalo významný benefit, který jim usnadní vstup do pracovního života a výrazně urychlí jejich profesní dráhu v německých strojírensky orientovaných firmách na obou stranách hranice. Příští rok by certifikát IHK mělo získat dalších osm žáků oboru mechanik seřizovač a nově i truhlář a gastronom.

Martin Šíp