Za petici se postavilo i vedení obce. „Drť je ostrá, ničí pneumatiky. Sám mívám dva až tři defekty za zimu,“ vysvětluje černíkovský starosta Jaroslav Šlachta důvod, proč i on petici podpořil. „Když se dělají závěje, chápu, že všechny silnice naráz udržet sjízdné nelze. Jenže přijeďte se podívat druhý, třetí den poté, co nasněží,“ vybízí. Pak prý je vidět rozdíl mezi silnicemi udržovanými klatovskými a domažlickými cestáři. „Jako obec spadáme pod Klatovy, ale Správa a údržba silnic drží staré dělení okresů. Rozdíl je vidět na silnici Vráž a Buková. Kousek za ní je ´hranice´. Zatímco v části udržované Klatovskými je sucho, na domažlické části je sníh uježděn na sklo,“ dodává Šlachta.

Odbor dopravy Krajského úřadu v Plzni žádosti na solení silnic Všepadly – Slavíkovice, Slavíkovice – Buková, Slavíkovice – Likov a Výlov – Úsilov nevyslyšel. „Projednali jsme to s domažlickou i klatovskou SÚS a všichni v analýze uvedli, že zimní údržba je vzhledem k podmínkám optimální. Údržba silnic zdrsňujícím materiálem je dostačující,“ uvádí Karel Kunc v odůvodnění rozhodnutí.

Hlavním důvodem zamítnutí žádosti jsou vysoké finanční náklady, které by prý neodpovídaly výsledku. A kde nejsou důvodem peníze, tam jsou zájmy ochrany přírody a vodních zdrojů.„S tím nesouhlasím. V Německu mají ochránce přírody také, a jak se tam solí. Ta koncentrace soli musí podle mne být při takovém množství sněhu minimální,“ namítá Šlachta.