Ve čtvrtek odklidili černou skládku na soukromém pozemku v lokalitě „Cvičák". Šlo o igelitové pytle s pilinami, jejichž nález pobouřil mnohé obyvatele Domažlic a okolí. „Úklid byl proveden na základě objednávky odboru životního prostředí. V rámci výkonu státní správy bude náklady vymáhat na původci černé skládky, který se ke svému jednání doznal," informoval ředitel DTS Jaroslav Zavadil. Pytle s pilinami pocházely z úklidu jedné z nedalekých nemovitostí, kdy se chtěl nový majitel nepořádku co nejrychleji zbavit.

Likvidace černé skládky byla zkomplikována tím, že se nacházela na soukromém, nikoliv městském, pozemku. Do procesu jejího odstranění se tudíž musel vložit orgán státní správy, který k úklidu vyzval původce skládky a až po proběhnutí všech zákonných termínů, ve kterých pachatel odstranění skládky neprovedl, objednal úklid u DTS. Náklady nyní bude vymáhat na původci skládky, který se ke svému činu z konce července dobrovolně přiznal po medializaci celého případu.