Koncert, na který se sbor připravoval několik měsíců dopředu, se uskuteční v neděli 3. listopadu od 19 hodin v Arciděkanském kostele Domažlice.

Koncert bude také věnován památce dlouholeté členky sboru Vlastě Čejkové, jejíž život byl od dětství spjat s hudbou. „Celá léta v něm účinkovala nejen coby sborová zpěvačka, nýbrž zařizovala i věci nutné pro chod tohoto sboru. S vděčností a obdivem je třeba připomenout její spolehlivost a ochotu být vždy tam, kde jí bylo třeba, a vypomoci, kde ostatním síly nestačily,“ vzpomněla za sbor Dagmar Vlčková s tím, že Vlasta tragicky zahynula při dopravní nehodě 21. června 2014.

Není to však poprvé, co se Čerchovan věnuje dílu Wolfganga Amadea Mozarta. Podobný koncert se uskutečnil také před deseti lety, kdy si ho přišel vyslechnout i tehdy devadesátiletý bývalý dlouholetý sborový zpěvák Čerchovanu Josef Šmíd. „Přivezl mne syn, nemohl jsem si to nechat ujít. Vždyť jsem 50 let zpíval v Čerchovanu a 40 let jsem byl jeho předsedou. Koncerty Čerchovanu nemohu vynechat, zvlášť když ho vede Marek Vorlíček, je to rozený dirigent,“ vyznal se tenkrát domažlický Josef Šmíd, který by 2. září 2019 oslavil 100. narozeniny. „Doufáme, že Requiem v našem podání po deseti letech opět posluchače nadchne,“ dodala na závěr Vlčková.

V Horšovském Týně a ve Kdyni ocenili dobrovolné dárce krve.
FOTO: Dárci krve patří na titulní strany