Sám žije v bavorském Lengau u Waldmünchenu, vzdušnou čarou jen pár kilometrů od českého území.

Otevření hranic a následný vstup Česka do Evropské unie mu umožnily nejen splnění dávného snu, ale díky své přátelské povaze našel v Česku mnoho kamarádů.

Prapočátkem navazování přátelství byla jeho první cesta k zamilovanému vrcholu.

„V dubnu 1990 jsem se tam setkal s lesníkem Jaroslavem Dufkem z Domažlic. On byl tím, kdo vlastně stál na počátku mé lásky k Čerchovu," vzpomíná bavorský novinář.

Stal se členem domažlického odboru Klubu českých turistů (KČT), který několik let po společenských změnách v listopadu 1989 žádal o vrácení Kurzovy věže na Čerchově.

„Byl to právě Karl, kdo díky publikování článků v německém tisku pomohl na bavorské straně se sbírkou na opravu rozhledny," připomíná Petr Matějka, předseda domažlického odboru KČT.

Vyzdvihl i další obrovskou zásluhu Karla Reitmeiera.

„Napsal knihu Čerchov je vždy cílem. Poté, co ji vydal v Německu, dokázal před dvěma lety zařídit i její vydání v Česku. Je to první podrobná publikace, která zachycuje všechny přístupové cesty k vrcholu a je opatřena bohatou fotodokumentací. Podobná kniha do té doby tady citelně chyběla," uvedl Matějka.

Bavorský novinář propaguje Čerchov i na webových stránkách, které sám vytvořil. Domažlickým turistům pomáhá i korekturami textů v německém jazyce.

„Jde například o informační tabule, letáčky a podobně. Velkým přínosem jsou i jeho články v bavorském tisku, které lákají tamní zájemce na akce domažlického klubu nebo k výletu na české území," dodává  Matějka k přátelské pomoci, kterou nastartovala sjednocující se Evropa a otevřené hranice.