Zhruba v polovině je výstavba nového Kulturního a administrativního zařízení Koloveč, které vzniká rekonstrukcí a přístavbou budovy bývalé restaurace Šumava.

Jedná se o jednu z největších investic v novodobé historii Kolovče, jejíž celkové náklady činí téměř devatenáct milionů korun.

„K poslednímu listopadu bylo proinvestováno kolem devíti milionů korun. Práce probíhají podle stavebního harmonogramu. Navíc nám přeje počasí, takže se provádějí stále ještě i venkovní práce, čímž získáme určitý náskok na jaro,“ uvedl starosta Kolovče Václav Pergl.

Stavba včetně úpravy okolního prostranství musí být dokončena v květnu 2010, což je podmínkou získané dotace.

Od jara, kdy byla stavba zahájena, se budova bývalé restaurace a její okolí změnilo k nepoznání.

Vyrostla zde nová přístavba, ve které bude společenský sál s pódiem a šatnami pro účinkující.

Ta bude spojena proskleným krčkem s rekonstruovanou budovou bývalé Šumavy, kde vzniknou nové prostory úřadu včetně obřadní místnosti, veřejné knihovny, garáží, dílny a ostatního technického zázemí úřadu, dále klubovna a spolková místnost.

Do projektu jsou zahrnuty i venkovní úpravy, keré zvelebí centrum městyse.

„V současné době se dodělává střešní krytina a klempířské práce, zateplení vnějšího pláště, opravy omítek, izolace proti vodě, venkovní kanalizace a vnitřní rozvody a vzduchotechnika,“ dodal starosta Kolovče.

Pořizovací náklady
stavby bez vnitřního vybavení činí 18 210 000 korun.

Z toho částku 14 260 000 korun získal městys jako dotaci z Evropské unie – Regionálního operačního programu Nuts II Jihozápad.

„Zbývající část nákladů včetně vnitřního vybavení si můžeme dovolit uhradit z vlastních peněz, a to díky přebytkům rozumného hospodaření v posledních několika letech,“ řekl Pergl s tím, že provoz tohoto zařízení by mohl být zahájen v druhé polovině příštího roku.