Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkVětšina fotografií a pohlednic pochází z období 1900 až 1945. Je na nich zachycen například významný rodák, kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar nebo jsou vidět stavení ještě před bombardováním. To nastalo 26. dubna 1945, kdy vyhořela stará radnice a fara. Poničených bylo i mnoho dalších budov, mimo jiné škola či rodný dům Jindřicha Šimona Baara.