Mimo jiné je ale ve hře i plán financování na obnovu vodovodů a kanalizací se společností Chodské vodárny a kanalizace (CHVaK). Ta má ceník vodného a stočného stanoven pro rok 2018, proto je jednání o kalkulacích pro příští období podstatným bodem, kterého se ujme starosta města Zdeněk Novák.

„Rada pověřila Zdeňka Nováka projednáním plánu financování, stejně tak i následným schválením plánu a rovněž i k projednáním kalkulací vodného a stočného,“ uvedl místostarosta Domažlic Stanislav Antoš, který ještě dodal, že i v minulém období v těchto záležitostech město zastupoval starosta. „Tudíž se v tomto zastupování pokračuje i nadále,“ uzavřel Antoš.

Ceny za vodu byly nedávno tématem diskuse i na zastupitelstvu v Holýšově. Čtrnáct zastupitelů z patnácti tam odhlasovalo zvýšení cen – na vodném si připlatí pět korun, na stočném 2,07 koruny. „Kubík vody bude dražší o 7,07 koruny,“ uvedla místostarostka Hana Valachovičová a zdražení vysvětlila: „Město začíná vytvářet fond obnovy, který žádné jiné vedení města předtím nevytvářelo.“ Zda dojde ke zdražení i v Domažlicích, nebo zůstane cena stejná, vyplyne z následných jednání.