Od našeho vstupu do Evropské unie už uběhly tři roky. Na hraničních přechodech regionu kontrolují projíždějící občany Češi s Němci společně. A zatímco na hraničním přechodu Lísková je evidentní, kde se nachází kontrolní prostor, ve Folmavě řada řidičů staví tam, kde kdysi bývala zvyklá.
„Vznikají tu kuriozní situace. Zejména německá auta při výjezdu z Česka zastaví. A teprve když zjistí, že je buňka prázdná, pokračují dál k té správné hraniční kontrole v Schafbergu,“ říká Jan Slavík. Diví se, proč místo, kde byli kdysi českými celníky a ´pasováky´ odbavováni lidé cestující do Spolkové republiky Německo, nebylo za ty roky nijak upraveno.
Zmizí v dohledné době buňky a bude tato část folmavského přechodu nějak upravena?
„Je pravda, že ráz některých hraničních přechodů se po našem vstupu do Evropské unie změnil. Na jednotlivých přechodech sice máme svá stanoviště, například pro obsluhy vah a psovody, ale objekty jsme předali Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten nyní nakládá s objekty i vámi zmiňovanými buňkami,“ uvedla Deníku mluvčí Celního ředitelství Plzeň Jitka Blahutová.

A jak na stav ve Folmavě pohlíží zmiňovaný úřad? Dojde k odstranění mobilních buněk a zpřehlednění této části přechodu? Počítá ÚZSVM také s jeho zvelebením?
„Určitě počítáme s tím, že se hraniční přechod Folmava bude upravovat. Nebude to ale dříve, dokud se nestaneme smluvní stranou Schengenské dohody, kdy se zruší kontroly na hranicích. Předpokládám, že buňky byly postaveny na základě stavebního povolení. Bude proto nutné vypracovat projekt, postoupit ho stavebnímu řízení a na základě povolení bude možné buňky odstranit,“ uvedl včera Deníku zástupce ředitele ÚZSVM Plzeň Ladislav Nový.
Podle jeho informace je hraniční přechod Folmava jeden z prvních přechodů, který se bude na připojení k Schengenskému prostoru připravovat, a tím pádem i upravovat.